Архів

Міністерство охорони здоров'я України

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра поліклінічної терапії та сімейної медицини

Управління охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації

Управління охорони  здоровя Вінницької міської ради

Українська Асоціація сімейної медицини

Асоціація лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області

Військово-медичний центр Повітряних сил Збройних сил України

 

Науково-практичнА КОНФЕРЕНЦІЯ

Актуальні питання фармакотерапії у загальній практиці – сімейній медицині”

26-27 жовтня 2006 року

Запрошення ТА ПРОГРАМА

 

Вельмишановні   ВЧЕНІ ТА ЛІКАРІ-ПРАКТИКИ!

Маємо честь запросити Вас на науково-практичну конференцію „Актуальні питання фармакотерапії у загальній практиці – сімейній медицині”, яка відбудеться 26-27 жовтня 2006 року (четвер – п’ятниця) у мальовничому центрі Поділля місті Вінниці з ініціативи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Конференція внесена до Реєстру з’їздів, симпозіумів та конференцій 2006 р. (посвідчення №173 від 14.06.2005р.). Дане запрошення згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.1991 №322 є підставою для відрядження.

На конференцію запрошуються: академіки, професори, доктори медичних наук, висококваліфіковані спеціалісти (для читання лекцій майстер-класу), вчені та дисертанти (для наукових доповідей), молоді вчені (для участі у постерній сесії), лікарі загальної практики – сімейної медицини, практичні лікарі інших спеціальностей – терапевти, педіатри, хірурги, кардіологи, ревматологи (артрологи), пульмонологи, алергологи, гастроентерологи, ендокринологи, гематологи, нефрологи, невропатологи, психіатри, клінічні фармакологи, інфекціоністи. До співпраці у роботі конференції запрошуються фірми – виробники ліків та техніки для загальної практики – сімейної медицини.

 

Оргкомітет та його адреса

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (вул. Пирогова, 56, м. Вінниця;  21018).

Контактні телефони: (0432) 35-72-21 - кафедра  поліклінічної терапії та сімейної медицини (9:00 – 17:00);

член-кор. АМН України, проф. Мороз Василь Максимович – голова оргкомітету, ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, тел. (0432) 57-03-60;

проф. Сергета Ігор Володимирович – заступник голови оргкомітету, проректор з наукової роботи, тел. (0432) 32-27-42, e-mail: serheta@mail.ru;

проф. Лисенко Григорій Іванович – заступник голови оргкомітету, зав. кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, президент Української Асоціації  сімейної медицини, тел. (044) 483-17-21, е-mail: fammed@kmapo.kiev.ua

проф. Чернобровий Вячеслав Миколайович – заступник голови оргкомітету, зав. кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини, голова Ради Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області, науковий керівник гастроентерологічної лабораторії та гастроентерологічного центру м. Вінниці, тел. м. 8(067) 984-93-98, e-mail: wch@svitonline.com;

проф. Яковлєва Ольга Олександрівна – заступник голови оргкомітету, зав. кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, тел. (0432) 35-46-21 (9:00 – 17:00), тел. м. 8(097) 587-06-51, е-mail: DR_YAKOVLEVA@inbox.RU;

проф. Палій Ірина Гордіївна – член оргкомітету, тел. м. 8(067)900-87-86;

Колісюк Віталій Степанович – член оргкомітету, директор Військово-медичного центру ПС ЗС України;

Постоловський Вадим Миколайович – головний спеціаліст з питань терапії та сімейної медицини управління охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 66-02-44 (9:00-17:00);

Шеремет Зінаїда Олександрівна – головний позаштатний спеціаліст з сімейної медицини управління здоров’я Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 53-31-87 (9:00-17:00);

Марусяк Надія Дмитрівна – головний терапевт управління охорони здоров’я Вінницької міської ради, тел. (0432) 35-54-66 (9:00-17:00);

д.м.н. Головченко Олександр Іванович – головний гастроентеролог Військово-повітряних сил Збройних сил України, тел. м. (050) 461-01-52

Секретаріат:

доц. Мелащенко Сергій Григорович – голова секретаріату, виконавчий директор Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області, тел. м. (097) 391-21-08; тел. (0432) 35-45-76 (17:00-22:00); e-mail: melashk@svitonline.com;

к.м.н. Заїка Сергій Володимирович – заступник голови секретаріату, завідувач клініко-діагностичної гастроентерологічної лабораторії, тел. м. (067)262-04-42;

ас. Колісник Сергій Петрович – заступник голови секретаріату, тел. м. (097) 207-56-50;

Павлова Оксана Вікторівна – відповідальний координатор, тел. м. 8(067) 795-37-07; тел./факс (0432) 32-51-54 (17:00-22:00); е-mail: pavlovao@inbox.vn.ua;

Головцева Катерина Юріївна – відповідальний секретар,  тел. м. (067) 702-68-51;

Чернова Інна Вячеславівна –  секретар, тел. м. (097) 947-32-11.

 

Реєстрація та розміщення учасників конференції, рекламна експозиція, розповсюдження друкованої рекламної інформації, видань симпозіуму та спеціальної медичної літератури, адресні програми фірм-партнерів проводяться 26-27 жовтня 2006 р. з 9:00 до завершення засідань за адресою: м. Вінниця, вул. Свердлова, 185, Військово-медичний центр Повітряних сил Збройних сил України

Офіційні мови симпозіуму: українська, російська

Секретаріат організує розміщення та проживання учасників конференції, забезпечує проекційним обладнанням та мультимедійним проектором.

 

програма*

* У програмі можливі деякі зміни.

26 жовтня 2006 р.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ЛЕКЦІЇ МАЙСТЕР-КЛАСУ

(регламент – 20 хв. на одну лекцію)

Початок – о 09:30

Президія: проректор з наукової роботи ВНМУ проф. Сергета І.В., проф. Лисенко Г.І., проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., проф. Яковлєва О.О., д.м.н. Головченко О.І., головний терапевт управління охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Постоловський В.М., головний позаштатний спеціаліст з сімейної медицини управління охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Шеремет З.О..

v Відкриття конференції

v проф. Видоборець С.В. (Київ). Сучасні принципи лікування залізодефіцитних станів

v проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Сучасні можливості кислотоінгібуючої фармакотерапії пептичних Н.р.-асоційованих гастродуоденальних захворювань у загальній практиці

v д.м.н. Рудик Ю.С. (Харків). Статини в лікуванні коронарного синдрому

v доц. Котлова Ю.В. (Запоріжжя). Лікування позалікарняної пневмонії: досвід застосування цефутилу

v проф. Свіщенко Є.П. (Київ). Діагностика та лікування гіпертонічних кризів

v проф. Морозова О.Г. (Харків). Лікування панічних атак (вегетативних пароксизмів) із застосуванням сучасних анксіолітичних препаратів у загальній практиці

v проф. Бережний В.В. (Київ). Вегетативна дисфункція і гіпотонія: нові можливості лікування пацієнтів

v проф. Палій І.Г. (Вінниця). Перспективи використання нестероїдних протизапальних препаратів у практиці сімейного лікаря

v проф. Мостовий Ю.М. (Вінниця). Диференційований підхід до лікування інфекційних захворювань бронхів  

v проф. Яковлєва О.О. (Вінниця). Використання везикару при патології нижніх сечовивідних шляхів

v к.м.н. Чернобривенко О.О. (Київ). Місце симвастатину у лікуванні кардіологічних хворих

v доц. Марцинковський І.В. (Київ). Лікування порушень адаптації: клінічний досвід застосування нового анксіолітика стрезам

v доц. Барна О.М.(Київ). Сучасні підходи до діагностики і лікування метаболічного синдрому

 

Ø Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія.

 

14:00 – 15:00             Перерва.

14:00 – 15:00 МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЕКСПОЗИЦІЇ (ДОПОВІДІ) ПОСТЕРНОЇ СЕСІЇ*

* Умови участі експонентів: своєчасне надання в секретаріат файлів презентації та особиста присутність відповідального експонента в аудиторії

 

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

(регламент – 10 хв. на одну доповідь)

Початок – о 15:00

Модератори: проректор з наукової роботи ВНМУ проф. Сергета І.В., проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., проф. Яковлєва О.О., д.м.н. Головченко О.І., проф. Сєркова В.К., проф. Жебель В.М., проф. Мороз Л.В.

v  проф. Яковлєва О.О., асп. Жамба А.О. (Вінниця) Контроль бронхіальної астми: ключова проблема прогнозу

v проф. Палій І.Г. к.м.н. Заїка С.В., (Вінниця) Можливості та перспективи застосування ентеросорбції у роботі лікаря загальної практики – сімейної медицини

v проф. Мостовий Ю.М., к.м.н. Слепченко Н.С. (Вінниця). Проблема паління в Україні. Паління і хвороби легень.

v проф. Мостовий Ю.М., к.м.н. Демчук Г.В. (Вінниця). Кашель: діагностичні та терапевтичні аспекти.

v проф. Мостовий Ю.М., асп. Галінська В.О. (Вінниця). Асоціація Chlamydia  Pneumoniae у хворих на бронхіальну астму

v доц. Солейко Л.П., к.м.н. Солейко О.В. (Вінниця). Подовжений інтервал QT – предиктор раптової смерті у осіб з пролапсом мітрального клапану.

v доц. Томашкевич Г.І. (Вінниця). Лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки з позиції фармакоекономічного аналізу.

v доц. Черешнюк Л.В.(Вінниця). Особливості застосування диклофенак натрію для лікування та профілактики подагричних кризів

v доц. Мелащенко С.Г. (Вінниця). Досвід застосування карведилолу у лікуванні хворих на портальну гіпертензію.

v доц. Распутіна Л.В. (Вінниця). Клініко-фармакоекономічна характеристика хворих на ХОЗЛ при поєднанні з гіпертонічною хворобою

v к.м.н.  Свиридюк В.З. (Житомир). Особливості діагностики хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом

v асп. Черноброва О.І. (Вінниця). Особливості фармакотерапії диморфної анемії.

Ø Відповіді на письмові запитання, дискусія.

 

27 жовтня 2006 р.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ЛЕКЦІЇ МАЙСТЕР-КЛАСУ

(регламент – 20 хв. на одну лекцію)

Початок – о 09:30

Президія: проректор з наукової роботи ВНМУ проф. Сергета І.В., проф. Лисенко Г.І., проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., проф. Яковлєва О.О., проф. Мостовий Ю.М., проф. Казаков Ю.М., д.м.н. Головченко О.І., головний терапевт управління охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Постоловський В.М., головний позаштатний спеціаліст з сімейної медицини управління охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Шеремет З.О.

v проф. Чухрієнко Н.Д. (Дніпропетровськ). Синдром болю у спині в практиці сімейного лікаря

v проф. Сєркова В.К. (Вінниця). Профілактика серцево-судинних ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію

v проф. Морозова О.Г. (Харків). Когнітивні порушення у практиці сімейного лікаря

v проф. Вікторов А.П. (Київ). Результати фармакоепідеміологічного дослідження безпечності застосування берлітіону   

v проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Алкогольна хвороба печінки: актуальні питання діагностики та лікування у загальній практиці – сімейній медицині

v проф. Палій І.Г. (Вінниця). Лікування астенії у загальній практиці.

v проф. Мороз Л.В. (Вінниця). Застосування пробіотиків у комплексному лікуванні гострого шигельозу (Брюфармекспорт)

v проф. Жебель В.М. (Вінниця). Місце сучасних лікарських форм амінопеніцилінів у практиці сімейного лікаря

v д.м.н. Головченко О.І., Лосова І.А. (Вінниця). Неспецифічні запальні захворювання кишечника: діагностика та лікування у загальній практиці.

Ø Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія, резюме.

 

14:00 – 15:00             Перерва.

14:00 – 15:00             МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЕКСПОЗИЦІЇ ПОСТЕРНОЇ СЕСІЇ*

* Умови участі експонентів: своєчасне надання в секретаріат файлів презентації та особиста присутність відповідального експонента в аудиторії

 

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

(регламент – 10 хв. на одну доповідь)

Початок – о 15:00

Модератори: проректор з наукової роботи ВНМУ проф. Сергета І.В., проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., проф. Яковлєва О.О., проф. Мостовий Ю.М., проф. Казаков Ю.М., д.м.н. Головченко О.І., доц.. Півторак Н.А., доц. Черешнюк Л.В., доц. Мелащенко С.Г., проф. Сєркова В.К., проф. Жебель В.М., проф. Мороз Л.В.

v акад. Коркушко О.В., асп. Іщук В.О., Шатило В.Б., Козловський В.О. (Київ). Вплив інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань та метаболічної терапії ритмокором та ССС хворих на ІХС похилого віку

v проф. Яковлєва О.О., асп. Барало Р.П. (Вінниця). Клінічна фармакологія Н1-натигістамінних препаратів при алергічних захворюваннях.

v проф. Христич Т.М. асп. Телекі Я.М., (Чернівці). Клінічні особливості алкогольного панкреатиту в поєднанні  з ХОЗЛ

v проф. Мостовий Ю.М., магістр. Овчарук М.В (Вінниця). Важкий перебіг бронхіальної астми: аналіз з позицій надання швидкої допомоги.

v проф. Мостовий Ю.М., асп. Кушнірук Н.В. (Вінниця). Динаміка надання невідкладної допомоги хворим на серцево-судинну недостатність за період 2002-2005 р.р.

v доц. Півторак Н.А. (Вінниця). Деякі підходи до лікування деформуючого остеоартрозу в амбулаторних умовах.

v к.м.н. Колісник С.П. (Вінниця). Особливості діагностики та лікування атипового перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при супутній патології хребта

v асп. Феджага І.В. (Вінниця). Ефективність замісної фармакотерапії при панкреатичній недостатності у хворих на хронічний панкреатит із синдромом шлункової гіперацидності.

v лікар Самойлов О.І.. (Вінниця). Клініко-морфологічні аспекти ерозивних уражень гастродуоденальної зони

v лікар Чернова І.В. (Вінниця). Вивчення кислотоінгібуючого впливу омепразолу, лансопразолу, пантопразолу у хворих на пептичні Н.р.-асоційовані пілородуоденальні захворювання (за даними гастро-рН-моніторингу)

v лікар Шевня Б.П. (Вінниця). Особливості ранньої діагностики та профілактики захворювань грудної залози

Ø Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія, прийняття резолюції конференції

Ø Закритття конференції.

 

 

мульТимедійні експозиції постерної сесії

 

v проф. Яковлєва О.О., асп. Дорошкевич І.О., Хомчук Н.Ю. (Вінниця). Комбінована терапія амарилом і тіотріазоліном хворих на ІХС на тлі цукрового діабету ІІ типу

v проф. Яковлєва О.О., асп. Савченко Н.П (Вінниця). Квантова хімічна взаємодія метопрололу та тіотріазоліну..

v проф. Парновський Б.Л., ст.. Лендяк А.А.. (Львів). Використання можливостей бази даних „Drug Interaction Checker from Drug.com”  у забезпеченні фармацевтичною інформацією лікарів сімейної медицини

v проф. Купновицька І.Г., Белегай Р.І., Лисюк І.Б. (Івано-Франківськ). Можливості корекції системи ПОЛ-АОЗ у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що виникла на грунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому.

v проф. Купновицька І.Г., Сапатий А.Л., Гурмак І.С. (Івано-Франківськ). Оцінка якості життя пацієнтів в ранній період гострого інфаркту міокарда на фоні терапії корвітином

v доц. Мелащенко С.Г., к.м.н. Заїка С.В., асп. Чернобровий В.В. (Вінниця). Експрес-гастро-рН-моніторинг: вивчення кислотоінгібуючого впливу рабепразолу у динаміці лікування у хворих на пептичні Н.р.-асоційовані гастродуоденальні захворювання

v доц. Солейко Л.П., к.м.н. Солейко О.В. (Вінниця). Вісцеральні зміни при недиференційованій дисплазії сполучної тканини.

v асп. Семененко С.І. (Вінниця). Структура психофізіологічних станів у хворих на ішемічну хворобу серця.

v асп. Ляшенко Ю.В. (Вінниця). Аналіз фармакотерапевтичної допомоги особам похилого і старечого віку при захворюваннях серцево-судинної системи на районному рівні.

v лікар Губіна Н.В. (Івано-Франківськ). Варіабельність серцевого ритму та рівень кальцитоніну й паратгормону у хворих на АТ.

v лікар Олійниченко А.В. (Житомир). Наукове обгрунтування лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при метаболічному синдромі ессенціальними фосфоліпідами.

v магістр. Синицька С.Я. (Львів). Клінічний випадок цитомегаловірусного енцефаліту.

 

* Будь-якому бажаючому учаснику симпозіуму за узгодженням з оргкомітетом при реєстрації  надається можливість додаткового включення у програму мультимедійної експозиції постерної сесії.

 

У роботі конференції приймають участь фірми – виробники ліків:

v МЕГАКОМ – генеральний спонсор конференції

v АСТЕЛЛАС

v БЕРЕШ ФАРМА

v БЕРЛІН-ХЕМІ

v БІОНОРИКА

v БРЮФАРМЕКСПОРТ

v ГЕДЕОН РІХТЕР

v ДАРНИЦЯ

v ДОКТОР РЕДДІС

v КРКА

v МАТЕРІЯ МЕДИКА

v ПРОМЕД ПРАГА

v Р. БІТТНЕР

v САНОФІ АВЕНТІС

v СЕРВЬЄ

v СПЕРКО УКРАЇНА

v ФАРМАК

v ФІК МЕДИКАЛЬ

 

Генеральний інформаційний спонсор: всеукраїнське спеціалізоване медико-фармацевтичне видання „НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ

 

 

Міністерство охорони здоров'я України

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Кафедра поліклінічної терапії та сімейної медицини

Українська Асоціація сімейної медицини

Асоціація лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області

Управління охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації

Управління охорони  здоровя Вінницької міської ради


Науково-практичнА КОНФЕРЕНЦІЯ

Актуальні питання фармакотерапії у загальній практиці – сімейній медицині”

8-9 листопада 2007 року

Запрошення ТА ПРОГРАМА

 

 

Вельмишановні   ВЧЕНІ ТА ЛІКАРІ-ПРАКТИКИ!

 

Маємо честь запросити Вас на науково-практичну конференцію „Актуальні питання фармакотерапії у загальній практиці – сімейній медицині”, яка відбудеться 8-9 листопада 2007 року (четвер – п’ятниця) у мальовничому центрі Поділля місті Вінниці з ініціативи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Конференція внесена до Реєстру з’їздів, симпозіумів та конференцій 2007 р. (посвідчення №204 від 24.05.2006р.). Дане запрошення згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.1991 №322 є підставою для відрядження.

На конференцію запрошуються: академіки, професори, доктори медичних наук, висококваліфіковані спеціалісти (для читання лекцій майстер-класу), вчені та дисертанти (для наукових доповідей), молоді вчені (для участі у постерній сесії), лікарі загальної практики – сімейної медицини, практичні лікарі інших спеціальностей – терапевти, педіатри, інфекціоністи, кардіологи, ревматологи, пульмонологи, алергологи, гастроентерологи, ендокринологи, нефрологи, гематологи, невропатологи,  психіатри. В роботі конференції приймають участь фірми – виробники ліків, медичної техніки та лабораторних реактивів для загальної практики – сімейної медицини.

 

Оргкомітет та його адреса

Контактні телефони: (0432) 35-72-21 - кафедра  поліклінічної терапії та сімейної медицини (м. Вінниця, центр, вул. 1 Травня, 44, міська поліклініка №2, корпус №1, 3-й поверх);

член-кор. АМН України, проф. Мороз Василь Максимович – голова оргкомітету, ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, тел. (0432) 57-03-60;

проф. Сергета Ігор Володимирович – заступник голови оргкомітету, проректор з наукової роботи, тел. (0432) 32-27-42, e-mail: serheta@mail.ru;

проф. Лисенко Григорій Іванович – заступник голови оргкомітету, зав. кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, президент Української Асоціації  сімейної медицини, тел. (044) 483-17-21, е-mail: fammed@kmapo.kiev.ua

проф. Чернобровий Вячеслав Миколайович – заступник голови оргкомітету, зав. кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини, науковий керівник клініко-діагностичної гастроентерологічної лабораторії, гастроентерологічного центру м. Вінниці та Вінницької міжрегіональної школи лікарів загальної практики – сімейної медицини, голова Ради Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області, тел. м. 8(067) 984-93-98, e-mail: wch@svitonline.com;

проф. Палій Ірина Гордіївна – член оргкомітету, відповідальний координатор конференції по зв’язкам з фірмами, тел. м. 8(067)900-87-86;

проф. Яковлєва Ольга Олександрівна – заступник голови оргкомітету, зав. кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, тел. (0432) 35-46-21 (9:00 – 17:00), тел. м. 8(097) 587-06-51, е-mail: DR_YAKOVLEVA@inbox.RU;

Постоловський Вадим Миколайович – головний спеціаліст з питань терапії та сімейної медицини управління охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 66-02-44 (9:00-17:00);

Шеремет Зінаїда Олександрівна – головний позаштатний спеціаліст з сімейної медицини управління здоров’я Вінницької облдержадміністрації, тел. (0432) 53-31-87 (9:00-17:00);

Марусяк Надія Дмитрівна – головний терапевт управління охорони здоров’я Вінницької міської ради, тел. (0432) 35-54-66 (9:00-17:00).

Секретаріат:

доц. Мелащенко Сергій Григорович – голова секретаріату, виконавчий директор Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області, тел. м. (097) 391-21-08; тел. (0432) 35-45-76 (17:00-22:00); e-mail: melashk@svitonline.com;

к.м.н. Заїка Сергій Володимирович – заступник голови секретаріату, відповідальний за рекламну експозицію, завідувач клініко-діагностичної гастроентерологічної лабораторії, тел. м. (067)262-04-42;

к.м.н. Колісник Сергій Петрович – відповідальний за мультимедійну демонстрацію презентацій, тел. м. (097) 207-56-50;

к.м.н. Чернова Інна Вячеславівна –  відповідальна за розміщення та проживання учасників конференції, тел. м. (093) 638-77-66.

Павлова Оксана Вікторівна – координатор, тел. м. 8(067) 795-37-07; тел./факс (0432) 67-44-21 (17:00-22:00); е-mail: pavlovao@inbox.vn.ua;

Головцева Катерина Юріївна – відповідальна за реєстрацію учасників конференції та друковані наукові роботи,  тел. м. (067) 702-68-51

Реєстрація та розміщення учасників конференції, рекламна експозиція, розповсюдження друкованої рекламної інформації, видань конференції та спеціальної медичної літератури, адресні програми фірм-партнерів проводяться 8-9 листопада 2007 р. з 9:00 до завершення засідань за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, Вінницька обласна філармонія

Офіційні мови симпозіуму: українська, російська

Секретаріат організує реєстрацію, розміщення та проживання згідно попереднього замовлення (50-200 грн./доба) учасників симпозіуму, забезпечує проекційним обладнанням, мультимедійним проектором та демонстрацією презентацій.

 

програма*

* У програмі можливі деякі зміни.

 

8 листопада 2007 р.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ЛЕКЦІЇ МАЙСТЕР-КЛАСУ

(регламент – 20 хв. на одну лекцію)

 

Початок – о 10:00

Президія: проректор з наукової роботи ВНМУ проф. Сергета І.В., проф. Лисенко Г.І., проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., проф. Яковлєва О.О., проф. Жебель В.М., проф. Христич Т.М., перший заступник начальника УОЗ Вінницької облдержадміністрації Бабій Т.Ф., головний терапевт УОЗ Вінницької облдержадміністрації Постоловський В.М., головний позаштатний спеціаліст з сімейної медицини управління охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації Шеремет З.О.

v Відкриття конференції

v д.м.н. Іванов В.П. (Вінниця). Цереброваскулярні ускладнення ГХ і ІХС та їх профілактика

v проф. Палій І.Г. (Вінниця). Негоспітальна пневмонія: нові підходи до діагностики та лікування

v проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Нестероїдні протизапальні засоби: сучасні аспекти застосування у загальній практиці – сімейній медицині

v проф. Жебель В.М. (Вінниця). Сучасні статини як основа первинної та вторинної профілактики серцево-судинних хвороб в роботі сімейного лікаря

v проф. Бурчинський С.Г. (Київ). Нові можливості в лікуванні пацієнтів з вегетативною дисфункцією та гіпотензією

v проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: нові аспекти діагностики та фармакотерапії в загальній практиці

v проф. Сєркова В.К. (Вінниця). Метаболічна терапія в кардіології

v проф. Мітченко О.І. (Київ). Сучасні аспекти діагностики та лікування хворих на метаболічний синдром як контингенту високого кардіоваскулярного ризику

v проф. Селюк М.М. (Київ). Особливості замісної ферментної терапії у пацієнтів похилого віку

v проф. Палій І.Г. (Вінниця). Біль у плечі: сучасні уявлення про діагностику та лікування

v проф. Крючко Т.О. (Полтава). Бронхообструктивний синдром у дітей в практиці сімейного дікаря

v проф. Ярош О.К. (Київ). Нові підходи до створення комбінованих ноотропних засобів

 

Ø Відповіді лекторів на письмові запитання, дискусія, резюме

 

14:00 – 15:00             Перерва.

14:00 – 15:00 МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЕКСПОЗИЦІЇ (ДОПОВІДІ) ПОСТЕРНОЇ СЕСІЇ*

* Умови участі експонентів: своєчасне надання в секретаріат файлів презентації та особиста присутність відповідального експонента в аудиторії

 

 

ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

НАУКОВІ ДОПОВІДІ

(регламент – 10 хв. на одну доповідь)

 

Початок – о 15:00

Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., проф. Яковлєва О.О., проф. Жебель В.М. , проф. Христич Т.М.

v  проф. Христич Т.М. (Чернівці). Фармакотерапія ХОЗЛ І стадії в амбулаторній практиці

v  проф. Яковлєва О.О. (Вінниця). Тактика фармакотерапії коморбідних захворювань легень в геріатрії

v  доц. Печінка А.М., ас. Подоляк О.А. (Київ). Можливості лікування та профілактики ГРВІ

v  Пашкевич А.П. (Київ). Діагностичні тест-смужки – експрес-діагностика для сімейного лікаря

v  доц. Самарін Д.В. (Київ). Можливість оцінки ефективності високоактивної антиретровірусної терапії у дітей шляхом визначення активності Т-хелперів ½ типу

v  доц. Півторак Н.А. (Вінниця). Нові стратегії в реабілітаційному лікуванні захворювань гепатобіліарної системи

v  доц. Черешнюк Л.В. (Вінниця). Особливості індивідуального підходу до лікування гіпертонічної хвороби

v  доц. Солейко Л.П., к.м.н. Солейко О.В. (Вінниця). Синдром анемії у хворих з недостатністю кровообігу

v  доц. Мелащенко С.Г. (Вінниця). Застосування різних режимів прийому ІПП у хворих на ГЕРХ та функціональну шлункову диспепсію

v  к.м.н. Заїка С.В. (Вінниця). Вплив антихелікобактеріальної фармакотерапії на мікрофлору товстої кишки у хворих на ГЕРХ та шляхи корекції

v  к.м.н. Кузьмінова Н.В. (Вінниця). Вегетативні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу

v  доц. Півторак Н.А. (Вінниця). Артеріальна гіпертензія у пацієнтів похилого віку: вибір оптимального препарату

v  к.м.н. Колісник С.П. (Вінниця). Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба з атиповими проявами: актуальні питання діагностики та лікування  пацієнтів з супутньою патологією хребта

v  к.м.н. Чернова І.В. (Вінниця). Індивідуальна ефективність блокаторів Н+,К+,АТФ-ази у хворих на пептичні пілородуоденальні  захворювання

v  к.м.н. Гуцол Л.П. (Вінниця). Алопатія і гомеопатія: історичний зв'язок та перспективи сучасної інтеграції

v  к.м.н. Свиридюк  В.З. (Житомир). Алгоритм діагностики і лікування хронічного панкреатиту

v  лікар Білецький С.С. (Чернівці). Динаміка змін показників ритмографії серця та дисперсії інтервалу QT у хворих на гострий інфаркт міокарду в процесі лікування

v  асп. Клименюк В.П. (Вінниця). Оптимізація первинного етапу надання допомоги сільському населенню

v  доц. Мелащенко С.Г. (Вінниця). Резюме мультимедійних експозицій постерної сесії

 

Ø Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія, резюме

 

 

9 листопада 2007 р.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ЛЕКЦІЇ МАЙСТЕР-КЛАСУ

(регламент – 20 хв. на одну лекцію)

 

Початок – о 10:00

Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., проф. Яковлєва О.О., проф. Жебель В.М. , проф. Христич Т.М.

 

v  проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Токсичні та медикаментозні ураження печінки: актуальні питання діагностики та фармакотерапії

v  проф. Палій І.Г. (Вінниця).  Психосоматичний підхід до патології людини в сучасній загальній практиці – сімейній медицині

v  проф. Бурчинський С.Г. (Київ). Сучасні підходи до психофармакотерапії психосоматичної патології

v  проф. Незгода І.І. (Вінниця). Сучасні погляди на проблему ротавірусного ентероколіту у дітей та дорослих

v  доц. Гуменюк А.Ф. (Вінниця). Комбіновані антигіпертензивні препарати: нові представники в боротьбі за тривалість життя

v  проф. Яковлєва О.О. Використання імуномодуляторів та вакцин при захворюваннях органів дихання

v  проф. Пшук Н. (Вінниця). Астенодепресивні стани у практиці сімейного лікаря

v  к.м.н. Кондратюк В.К. (Київ). Нові перспективні можливості у лікуванні пухлиноподібних уражень яєчників у жінок репродуктивного віку

v  проф. Палій І.Г. (Вінниця). Ентеросорбція: нові можливості застосування методу сімейними лікарями

v  к.м.н. Мостова О.П. (Вінниця). Кортексин при хронічній ішемії мозку та дсициркуляторних енцефалопатіях

v  доц. Юзвишина О.В. (Хмельницький). Ад’юватна терапія в кардіології

 

Ø Відповіді лекторів на письмові запитання, дискусія, резюме

Ø Прийняття резолюції конференції

Ø Закриття конференції

 

 

 

мульТимедійні експозиції постерної сесії*

 

v  асп. Ющенко Л.О. (Вінниця). Тактика ведення пацієнтів з функціональною диспепсією

v  асп. Феджага І.В. (Вінниця). Циркадні коливання шлункової ацидності у хворих на хронічний панкреатит

v  асп. Півторак К.В. (Вінниця). Якість життя хворих на неспецифічний виразковий коліт

v  магістрант Миршук Н.М. (Вінниця). Особливості психосоматичних розладів у хворих на патологію шлунково-кишкового тракту

v  асп. Чернобровий В.В. (Вінниця). Експрес-гастро-рН-моніторинг – метод дослідження кислотоутворюючої функції шлунка

v  асп. Оліпер О.А. (Вінниця). Особливості перебігу хронічного гепатиту В у нон-респондерів.

v  лікар Лобанова І.С. (Київ). Сучасні підходи до лікування хворих на гострий розсіяний енцефаломієліт

v  лікар Олійниченко А.В. (Житомир). Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, поєднана з метаболічним синдромом

 

* Будь-якому бажаючому учаснику конференції за узгодженням з оргкомітетом при реєстрації  надається можливість додаткового включення у програму мультимедійної експозиції постерної сесії.

 

 

 

У роботі конференції приймають участь фірми – виробники ліків:

v БЕРЛІН-ХЕМІ

v БІОНОРИКА

v БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМФАРМЗАВОД

v ЄЛЬФА

v ЗЕНТІВА

v КРЕОМА ФАРМ

v КРКА

v МЕГА

v МЕГАКОМ

v МІРАКСФАРМА-Україна

v НИЖЕГОРОДСЬКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД

v ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА

v ПЛІВА-ЛАХЕМА

v ПРОМЕД ПРАГА

v САНОФІ АВЕНТІС

v СПЕРКО Україна

v ТОРГОВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

v ФАРМАК

v ХЕРБС ТРЕЙДІНГ

 

Інформаційні спонсори: всеукраїнське спеціалізоване медико-фармацевтичне видання «НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ», «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА ГАЗЕТА».Науково-практична КОНФЕРЕНЦІЯ
Сучасні стандарти фармакотерапії у загальній практиці – сімейній медицині”
23-24 жовтня 2008 року

ПРОГРАМА
* У програмі можливі деякі зміни.
23 жовтня 2008 р.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ЛЕКЦІЇ МАЙСТЕР-КЛАСУ
(регламент – 20 хв. на одну лекцію)

Початок – о 09:30

 • Відкриття конференції (вітальне слово):
  • зав. кафедри внутрішньої та сімейної медицини проф. Чернобровий В.М.,
  • проректор з наукової роботи ВНМУ проф. Сергета І.В.,
  • перший заступник начальника УОЗ Вінницької облдержадміністрації         Бабій Т.Ф.
 • Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., проф. Жебель В.М.
 • проф. Волосовець О.П., проф. Кривопустов С.П. (Київ). Оптимізація етіотропної і патогенетичної терапії інфекцій респіраторної системи у дітей
 • проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Пептичні гастродуоденальні захворювання: новації кислотосупресивної фармакотерапії
 • проф. Палій І.Г. (Вінниця). Рекомендації по веденню хворих з різними больовими синдромами
 • д.м.н. Барна О.М. (Київ). Гіпертонічні кризи: клініка, профілактика та лікування
 • проф. Мостовий Ю.М. (Вінниця). Фармакоепідеміологічний аналіз призначення антибіотиків при пневмонії
 • проф. Жебель В.М. (Вінниця). Універсальність статинів у практиці сімейного лікаря
 • проф. Палій І.Г. (Вінниця). Актуальність нових алгоритмів лікування пневмонії в практиці сімейного лікаря
 • проф. Березняков І.Г. (Харків). Особливості лікування негоспітальної пневмонії на амбулаторному етапі
 • проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Алкогольна хвороба печінки: актуальні питання діагностики та лікування в загальній практиці – сімейній медицині
 • проф. Марушко Ю.В. (Київ). Терапія спастичного больового синдрому в практиці сімейного лікаря
 • проф. Палій І.Г. (Вінниця). Синдром хронічної втоми
 • к.м.н. Бурчинський С.Г. (Київ). Сучасні підходи до комплексної фармакотерапії вегетативної дисфункції
 • д.м.н. Іванов В.П. (Вінниця). Нові можливості лікування ІХС
 • проф. Приходько В.Ю. (Київ). Нові підходи до ноотропної терапії
  • Відповіді лекторів на письмові запитання, дискусія, резюме, лотерея запитань (нагородження)

 

14:30 – 15:00             Перерва (обід).
14:30 – 15:00 МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЕКСПОЗИЦІЇ (ДОПОВІДІ) ПОСТЕРНОЇ СЕСІЇ (модератор – доц. Мелащенко С.Г.) *
* Умови участі експонентів: своєчасне надання в секретаріат файлів презентації та особиста присутність відповідального експонента в аудиторії
ПРОДОВЖЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
НАУКОВІ ДОПОВІДІ
(регламент – 10 хв. на одну доповідь)

Початок – о 15:00
Модератори: доц. Мелащенко С.Г., доц. Півторак Н.А., доц. Солейко Л.П.

 • проф. Христич Т.М. (Чернівці). Ацетилцистеїн – надійний помічник у лікуванні хворих на хронічні обструктивні захворювання легень
 • проф. Чемич М.Д. (Суми). Вплив ентеросорбентів, пробіотиків та антибактеріальних препаратів на перебіг шигельозу
 • проф. Чопей І.В., доц. Колесник П.О., Албок Є.Й., Чемет О.А. (Ужгород). Особливості анемічного синдрому у гелікобактер-інфікованих пацієнтів похилого та старечого віку з супутньою хронічною патологією дихальної системи
 • доц. Солейко Л.П. (Вінниця). Сучасні методи діагностики в кардіології
 • доц. Гомза Я.Ю. (Київ). Медикаментозна терапія розладів вестибулярного апарату у хворих на церебральний гіпертонічний криз
 • доц. Півторак Н.А. (Вінниця). Нові підходи до відновного лікування хронічного панкреатиту в практиці сімейного лікаря
 • доц. Заздравнов А.А. (Харків). Особливості лікування уражень стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит
 • доц. Черешнюк Л.В. (Вінниця). Гендерні, вікові дослідження у хворих на кістозну хворобу нирок у популяції м. Вінниці
 • доц. Мелащенко С.Г. (Вінниця). Застосування різних режимів прийому ІПП у хворих на ГЕРХ та функціональну шлункову диспепсію
 • к.м.н. Заїка С.В. (Вінниця). Проблема гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих з гепатобіліарною патологією та шляхи її вирішення
 • к.м.н. Гуцол Л.П. (Вінниця). Ефективність гомеопатії на прикладі лікування недосконалого остеогенезу
 • к.м.н. Свиридюк  В.З. (Житомир). Діагностика і лікування хронічного панкреатиту в практиці сімейного лікаря
 • к.м.н. Колісник С.П.(Вінниця). Вплив патології хребта на перебіг ГЕРХ
 • к.м.н. Чернова І.В. (Вінниця). Особливості даних ексрес-гастро-рН-монніторингу у хворих на пептичні пілородуоденальній захворювання
 • к.м.н. Феджага І.В. (Вінниця). Постпрандіальне залуження шлунка в діагностиці зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози
 • к.м.н. Лисенко Д.А. (Вінниця). Анемія у онкогематологічних хворих у практиці сімейного лікаря
 • доц. Мелащенко С.Г. (Вінниця). Резюме мультимедійних експозицій постерної сесії

 

  • Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія, резюме

 

24 жовтня 2008 р.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ЛЕКЦІЇ МАЙСТЕР-КЛАСУ
(регламент – 20 хв. на одну лекцію)

Початок – о 9:30
Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г.,  проф. Березняков І.Г.

 • проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Інгібітори Н+,К+,АТФ-ази в сучасній гастроентерології на прикладі рабепразолу
 • проф. Палій І.Г. (Вінниця).  Сечокам’яна хвороба: що потрібно знати лікарю загальної практики – сімейної медицини
 • д.м.н. Мурашко Н.К. (Київ). Гіпертонічна енцефалопатія
 • доц. Осьодло Г.В. (Київ). Сучасні підходи до діагностики та лікування функціональних диспепсій
 • доц. Гуменюк А.Ф. (Вінниця). Раціональні аспекти лікування серцево-судинних хворих з поліорганними порушеннями
 • проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Деформуючий остеоартроз у загальній практиці – сімейній медицині
 • проф. Палій І.Г. (Вінниця). Безсоння. Чи актуальна ця проблема для сімейного лікаря?
 • проф. Пухлик С.М. (Одеса). Нові ЛОР-технології для сімейного лікаря
 • проф. Мороз Л.В. (Вінниця). Лікування гострих кишкових інфекцій в практиці сімейного лікаря
 • доц. Дзись Н.П. (Вінниця). Сучасні підходи до спостереження за вагітними: що потрібно знати сімейному лікарю
 • доц. Бондарчук О.Б., Бобело О.Л. (Вінниця). Імунореабілітація хворих з рецидивуючий вірусом простого герпесу 1\2 типів
 • к.м.н. Кузьмінова Н.В. (Вінниця). Корекція вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу

 

  • Відповіді лекторів на письмові запитання, дискусія, резюме, лотерея запитань (нагородження)
  • Прийняття резолюції конференції
  • Закриття конференції

мульТимедійні експозиції постерної сесії*

 • д.м.н, доц. Соломенчук Т.М. (Львів). Токсичні хімічні елементи у волоссі хворих на інфаркт міокарду
 • ас. Полов’ян К.С. (Суми). Вивчення ефективності різних лікувальних середників ГКІ
 • ас. Рябіченко В.В. (Суми). Досвід застосування озонотерапії при лікуванні піодермії
 • асп. Півторак К.В. (Вінниця). Особливості анемічного синдрому при неспецифічному виразковому коліті та хворобі Крона
 • асп. Пликанчук О.В. (Вінниця). Ефективність лікування хворих з вперше діагностованим туберкульозом легень при застосуванні імуномодулятору мурамілпептидного ряду
 • лікар Миршук Н.М. (Вінниця). Вплив амілазної недостатності на психосоматичні розлади у хворих з гастроентерологічною патологією та їх корекція
 • лікар Олійниченко А.В. (Житомир). Діагностика, лікування та профілактика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з метаболічним синдромом

 

* Будь-якому бажаючому учаснику конференції за узгодженням з оргкомітетом при реєстрації  надається можливість додаткового включення у програму мультимедійної експозиції постерної сесії.

УВАГА!
Учасникам конференції будуть надаватись сертифікати