Науково-практична конференція "Загальна практика - сімейна медицина", 22-23.10.2009

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“Загальна практика – сімейна медицина: актуальні питання фармакотерапії”
22-23 жовтня 2009 року
www.gastropodium.com

ПРОГРАМА*

* У програмі можливі деякі зміни.
22 жовтня 2009 р. (четвер)
Місце проведення: м. Вінниця, Хмельницьке ш., 7, кіноконцертна зала Вінницької обласної філармонії


8:30 – початок експозиції фірм

9:30 – відкриття конференції: проф. Чернобровий В.М. (оргкомітет), проректор з наукової роботи  ВНМУ ім. М.І. Пирогова проф.  Петрушенко В.В., перший заступник начальника УОЗ Вінницької облдержадміністрації Бабій Т.Ф., головний спеціаліст з питань терапії та сімейної медицини УОЗ Вінницької облдержадміністрації Шведюк С.І.

ДОПОВІДІ
 (регламент – 15 хв. на одну доповідь майстер-класу)

* Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., проф. Жебель В.М., проф. Дудник В.М.
* проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Функціональна шлункова диспепсія: акценти сучасної діагностики та фармакотерапії у загальній практиці – сімейній медицині
* проф. Палій І.Г. (Вінниця). Застосування гепатопротекторів: свідомий вибір препарату
* проф. Жебель В.М. (Вінниця). Пацієнт з артеріальною гіпертензією та супутньою патологією: шляхи курації
* проф. Мостовий Ю.М. (Вінниця).  Більше хороших днів у пацієнтів з ХОЗЛ
* проф. Дудник В.М. (Вінниця). Гострий бронхіт у дітей: погляд лікаря на проблему
* проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Helicobacter pylori-асоційовані  захворювання органів травлення: актуальні питання сучасної діагностики та фармакотерапії у загальній практиці – сімейній медицині
* доц. Гуменюк А.Ф. (Вінниця). Бронхообструктивний синдром в практиці сімейного лікаря
* проф. Дудник В.М. (Вінниця). Сучасні принципи антихелікобактерної терапії у дітей
* проф. Незгода І.І. (Вінниця). Хронічні гепатити у дітей – актуальна проблема сучасної інфектології

12:30 – 13:00     Перерва (кава-брейк для учасників конференції: кафе «Плеяда»)

* д.м.н. Мальчевська  Т.Й. (Київ). Діуретики у лікуванні серцево-судинних захворювань: шляхи подолання резистентності
* проф. Палій І.Г. (Вінниця). Диференційований підхід до призначення вітамінотерапії у практиці сімейного лікаря
* проф. Жебель В.М. (Вінниця).  Легенева гіпертензія в практиці сімейного лікаря: діагностика та лікування
* доц. Сінчук Н.І. (Вінниця). Сучасні підходи до вигодовування немовлят
* доц. Мелащенко С.Г. (Вінниця). Особливості та переваги застосування нових форм ІПП в лікуванні захворювань травного тракту
* к.м.н. Коваленко І.В. (Вінниця). Психосоматичні захворювання в практиці сімейного лікаря
* к.м.н. Заїка С.В. (Вінниця). Шляхи профілактики ускладнень антибіотикотерапії
* к.м.н. Коновалова Н.В. (Вінниця). Обґрунтування клінічного застосування препаратів у лікуванні та профілактиці ГРЗ та грипу

> Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія, резюме.
> Лотерея письмових запитань з нагородженням переможців (номінації  Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області та Вінницького клубу гастроентерологів)


23 жовтня 2009 р. (п’ятниця)
Місце проведення: м. Вінниця, центр, вул. 1 Травня, 44, корпус №2, 2-й поверх, актова зала міської поліклініки №2

10:00 – продовження конференції
* Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., доц. Мелащенко С.Г.

НАУКОВА СЕСІЯ
(регламент – 10 хв. на одну наукову доповідь)

* доц. Черешнюк Л.В. (Вінниця). Кістозна хвороба нирок у практиці лікаря сімейної медицини
* доц. Солейко Л.П. (Вінниця). Атипові форми гострого інфаркту міокарду
* доц. Півторак Н.А. (Вінниця). Досвід застосування хондроцерину в клінічній практиці
* доц. Чайка Г.В. (Вінниця). Порушення репродуктивного здоров’я у дівчат-підлітків з екстрагенітальною патологією
* доц. Бондарчук О.Б. (Вінниця). Імунні механізми захисту організму: принципи та засоби їх корекції
* доц. Гуцол Л.П. (Вінниця). Сучасна державна стратегія розвитку методів народної та нетрадиційної медицини
* доц. Кузьмінова Н.В. (Вінниця). Предиктори несприятливого перебігу гіпертонічної хвороби
* к.м.н. Заїка С.В. (Вінниця). Постерадикаційний синдром: аналіз причин його виникнення
* к.м.н. Кириченко Л.М. (Вінниця). Раннє виявлення алергічних захворювань в практиці сімейного лікаря
* к.м.н. Колісник С.П. (Вінниця). Вертеброгенні захворювання внутрішніх органів у практиці сімейного лікаря
* к.м.н. Костюк А.Л. (Вінниця). Інфекція сечовивідної системи та вагітність
* к.м.н. Чернова І.В. (Вінниця). Переваги та недоліки кислотоінгібуючого ефекту ІПП у хворих на пептичні захворювання шлунково-кишкового тракту
* к.м.н. Феджага І.В. (Вінниця). Досвід гомеопатичного лікування плечолопаткового периартриту
* асп. Миршук Н.М. (Вінниця). Можливості корекції психосоматичних розладів у пацієнтів з патологією шлунково-кишкового тракту
* лікар Давидюк І.О. (Вінниця). Клініко-діагностичні особливості перебігу хронічного вірусного гепатиту у ВІЛ-інфікованих осіб
* лікар Андросова О.С. (Вінниця). Функціональні зміни стану печінки при синдромі набутого імунодефіциту людини
* лікар Стигар М.В. Особливості антропометричних показників та соматотипологічного статусу хворих на ревматоїдний артрит

> Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія, резюме.
> Прийняття резолюції конференції
> Закриття конференції


УВАГА!
Учасникам конференції будуть надаватись сертифікати