Наукові статті в журналі «Сучасна гастроентерологія»
 1. Особливості перебігу виразкової хвороби у жінок з коморбідною патологією
 2. Особливості кислотопригнічувального впливу езомепразолу на показники експрес-гастро-рh-моніторингу в динаміці лікування хворих на пептичну виразку (ерозію) дванадцятипалої кишки
 3. Эффективность антихеликобактерной терапии c использованием препаратов отечественного производства
 4. Особливості перебігу виразкової хвороби у жінок з коморбідною патологією
 5. Вивчення процесів кислотопродукції та кислотонейтралізаціїї шлунка і їх порушень у дітей та підлітків з гастродуоденальними захворюваннями методом інтрагастральної pн-метрії
 6. Лікування хронічного гастриту з секреторною недостатністю
 7. Досвід використання комп'ютерної внутрішньопорожнинної ph_метрії шлунка в практиці гастроентеролога
 8. Специфічність анкетування та ендоскопії під час діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
 9. Влияние гастроэзофагеального рефлюкса на регенераторную способность эпителия слизистой оболочки пищевода при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки
 10. Клиническая эффективность кваматела (фамотидина) при лечении пациентов пожилого возраста с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
 11. Особливості кислотопригнічувального впливу пантопразолу на показники експрес0гастро0рн0моніторингу в динаміці лікування у хворих на пептичні пілородуоденальні ерозивно0виразкові захворювання
 12. Поширення та особливості перебігу гастроезофагеального рефлюксу в хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки (за даними добового езофаго-рн-моніторингу)
 13. Дані експресгастро_ph_метрії як критерій стартового призначення блокаторів н+/к+ атфази при виразковій хворобі пілородуоденальної локалізації
 14. Специфічність і чутливість різних методів діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при пептичній виразці дванадцятипалої кишки
 15. Клінічні, рн-метричні та ендоскопічні паралелі при різних формах гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
 16. Особенности клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у летчиков
 17. Дуодено-гастро-езофагеальний (жовчний) рефлюкс при хронічному панкреатиті
 18. Кислотопригнічувальний вплив «рабімаку» (рабепразолу) на перебіг пептичних гастродуоденальних хвороб, за даними гастро-рн-моніторингу
 19. Особливості стартового кислотопригнічувального впливу препарату «омез» внутрішньовенного та індивідуальної реакції у хворих на пептичні h. pylori3асоційовані пілородуоденальні захворювання за даними комп'ютерного гастро-рн-моніторингу
 20. Опыт клинического применения антисекреторного препарата «ланзап» в составе комбинированной терапии при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки у детей
 21. Стартовий кислотоінгібуючий вплив ланзапу (лансопразолу) при пептичній виразці (ерозії) дванадцятипалої кишки
 22. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: актуальні питання сучасної діагностики, лікування та профілактики
 23. Гастродуоденальні захворювання: раціональна амбулаторна фармакотерапія, загальні, регіональні та індивідуальні аспекти ерадикації helicobacter pylori
 24. Применение «кваматела» при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в сочетании с функциональной диспепсией
 25. Опыт применения препарата «пульцет» для лечения больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
 26. Порівняльні особливості кислотопригнічувальної ефективності «рабімаку» (рабепразолу) у хворих з пептичною h. pylori,асоційованою гастродуоденальною патологією, за даними експрес,гастро,рн,моніторингу