Декларативні патенти
  • Деклараційний патент на корисну модель. Спосіб діагностики рефлюкс-езофагіту. Пат. №8707 А61В10/00 / Чернобровий В.М., Вехбе Махмуд Айат, Заїка С.В.. Заявка 14.02.05. Опубл. 15.08.2005. – Бюл. №8. – 6 с.
  • Патент № 13105. Україна. Спосіб експрес-діагностики та контролю лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / В. М. Чернобровий, С. П. Колісник, С. В. Заїка. – 8 с. Опубл. 15.03.2006. Бюл. №3.
  • Патент №77072. Україна. Спосіб діагностики панкреатиту / В.З.Свиридюк, А.В.Олійниченко, Б.П.Олійниченко, В.М.Чернобровий, В.Й.Шатило (Україна) - Опубл. 14.10.2006, Бюл. №10.
  • Патент на корисну модель № 31766. Україна. «Спосіб діагностики коливань внутрішньошлункового рН» / В.М. Чернобровий, В.В. Чернобровий. – 4 с. – Опубл. 25.04.2008, Бюл №8.
  • Авторське свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію 81: "Використання комп'ютерних технологій і підвищення інформативності цифрових зображень в ендоскопі". К.П.Строцький, І.Ю.Губренюк, А.В.Олійниченко, Б.П.Олійниченко, В.З.Свиридюк.