Кандидатські та докторські дисертації, виконані за допомогою техніки для гастро-рН-моніторингу
 1. Абрагамович М.О. Вікові особливості віддалених наслідків резекції шлунка з приводу виразкової хвороби: стан кукси шлунка та анастомоза (терапевтичні аспекти) // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2006.
 2. Андрусяк О.В. Патогенетична роль дисбактеріозу товстої кишки при виразковій хворобі та корекція диференційованого відновного лікування хворих різного віку // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. –Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 1996.
 3. Бабенко О.І. Оптимізація комплексного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з використанням біоспорину та синглетно-кисневої терапії // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 2003.
 4. Барчук М.А. Особливості перебігу виразкової хвороби та шляхи оптимізації протигелікобактерної терапії у осіб призовного віку // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2002.
 5. Безрук Т.О. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування ербісолу та пилку квіткового у хворих на хронічний пієлонефрит з супутніми захворюваннями гастродуоденальної і біліарної систем // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2005.
 6. Бичков М.А. Особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36. – гастроентерологія. – Дніпропетровська державна медична академія, Інститут гастроентерології АМН України. – Дніпропетровськ, 2005.
 7. Бондаренко О.О. Фармакодинаміка деяких антисекреторних препаратів за даними цілодобової внутрішньошлункової рН-метрії у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Львівський державний медичний університет. – Львів, 1997.
 8. Борисенко Т.В. Механізми ураження захисного слизового бар’єру при дуоденальній виразці в сполученні з пролапсом мітрального клапану у студентів // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет. – Харків, 2007.
 9. Боровик І.О. Діагностика і лікування остеопенічного синдрому при виразковій хворобі та її ускладненнях // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Дніпропетровська державна медична академія, Інститут гастроентерології АМН України. – Дніпропетровськ, 2004.
 10. Будзак І.Я. Функціонально-морфологічні зміни слизової облонки шлунка та дванадцятипалої кишки при ерозіях гастродуоденальної зони, асоційованих з пілоричним хелікобактеріозом, та їх лікування // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського. – Сімферополь, 2002.
 11. Вехбе Махмуд Айат. Особливості показників езофаго-рН-моніторингу при пептичній виразці дванадцятипалої кишки в сполученні з рефлюкс-езофагітом // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. –Дніпропетровська державна медична академія, Академія медичних наук України, Інститут гастроентерології. – Дніпропетровськ, 2005.
 12. Винниченко Л.Б. Патогенетичне обґрунтування лікування хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу залежно від клініко-морфологічного перебігу // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Луганський державний медичний університет. – Луганськ, 2003.
 13. Гхарсалі Рідха Бен Аяші. Патогенетичне обґрунтування використання блокаторів Н2-гістамінових рецепторів у комплексному лікуванні хворих на хронічний рецидивуючий панкреатит // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет . – Харків, 1999.
 14. Глубоченко О.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним некаменевим холециститом // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 2001.
 15. Головченко О.І. Морфо-функціональні, терапевтичні та реабілітаційні аспекти гастродуоденальної патології у льотного складу // Дис… докт.мед.наук. – 14.01.36. – гастроентерологія. – Дніпропетровська державна медична академія, Інститут гастроентерології АМНУ. – Дніпропетровськ, 2004.
 16. Григоренко Г.О. Аналіз причин невдалого лікування дуоденальних виразок та можливі терапевтичні підходи // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського. – Сімферополь, 2003.
 17. Давиденко О.М. Клінічне та патогенетичне обґрунтування реабілітаційно0етапного лікування виразкової хвороби у хворих підліткового та юнацького віку // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет. – Харків, 1995.
 18. Діденко Т.В. Особливості перебігу та лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у хворих з токсигенними та банальними штамами Helicobacter pylori // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Луганський державний медичний університет. – Луганськ, 2003.
 19. Дуло О.А. Обґрунтування внутрішнього прийому маломінералізованої слабосульфідної сульфатно-натрієвої кальцієвої мінеральної води Синяцького родовища при захворюваннях жовчовивідної системи // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Івано-Франківський державний медичний університет. – Івано-Франк., 2006.
 20. Єрмолаєв Д.М. Оптимізація діагностики та лікування рецидивів виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в амбулаторних умовах // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Луганський державний медичний університет. – Луганськ, 2004.
 21. Заїка С.В. Особливості диференційованого застосування та порівняльна ефективність блокаторів Н+,К+,АТФ-ази в амбулаторному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки (за даними комп’ютерної внутрішньошлункової рН-метрії) // Дис.. канд.мед. наук. 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 2001.
 22. Захарчук Т.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання арніки гірської у лікуванні хворих на виразкову хворобу // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 2000.
 23. Зубрицький О.С. Особливості розвитку, перебігу і лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2005.
 24. Колесник П.О. Вивчення та можливості лікування гелікобактеріозу в родинах хворих з ураженням гастродуоденальної зони // Дис… канд..мед.наук. – 14.01.02. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 2002.
 25. Колісник С.П. Особливості діагностики та лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з атиповими проявами // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. –Дніпропетровська державна медична академія, Академія медичних наук України, Інститут гастроентерології. – Дніпропетровськ, 2006.
 26. Коломоец М.Ю. Клинико-патогенетическое обоснование реабилитационно-этапного лечения язвенной болезни с сопутствующим поражением гепатобилиарной системы, кишечника у больных различного возраста // Дис… докт.мед.наук. – 14.00.05 – внутренние болезни. – Киевский государственный інститут усовершенствования врачей. – Киев, 1992.
 27. Корнєєв Б.І. Особливості діагностики та фармакотерапії хронічного безкам’яного холециститу у зв’язку з порушеннями функціонально-морфологічного стану слизової оболонки шлунка // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет. – Харків, 1998.
 28. Кривоносова О.М. Клініко-патогенетичні та терапевтичні аспекти хронічних захворювань гастродуоденальної системи у хворих на цукровий діабет // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет. – Харків, 2007.
 29. Латфуліна А.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування антиоксидантної терапії хронічного гелікобактерного гастриту // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Дніпропетровська державна медична академія, Академія медичних наук України, Інститут гастроентерології. – Дніпропетровськ, 2005.
 30. Лодяна О.В. Лікування виразкової хвороби та хронічного первинного гастродуоденіту антисекреторними фармакопрепаратами на фоні сучасних антигіпоксантів, імуномодуляторів та антиоксидантів // Дис… канд.мед.наук. – 14.00.05 – внутрішні хвороби. – Київський державний інститут удосконалення лікарів. – Київ, 1994.
 31. Лукашевич Г.М. Клініко-патогенетичні аспекти діагностики хронічного рецидивуючого панкреатиту і обґрунтування його лікування інгібітором фосфоліпази А // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Луганський державний медичний університет. – Луганськ, 1999.
 32. Матковська Н.Р. Комплексне лікування виразкової хвороби із застосуванням гастро-норму, езомепразолу та тривіту SE-KB // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Івано-Франківський державний медичний університет. – Івано-Франк., 2006.
 33. Мелащенко С.Г. Комп’ютерна добова внутрішньошлункова рН-метрія при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки як метод оптимізації діагностики та антисекреторної фармакотерапії // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1998.
 34. Мельничук З.А. Інтенсивність процесів вільнорадикального окислення ліпідів, стан захисних протиоксидантних систем та структурно-функціональні зміни еритроцитів при хронічному панкреатиті у хворих різного віку в динаміці лікування // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 2000.
 35. Мосійчук Л.М. Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з гастроезофагеальної рефлюксною хворобою з урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму // Дис… докт.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Івано-Франківський державний медичний університет. – Івано-Франківськ, 2006.
 36. Москаленко В.В. Виразкова хвороба шлунка різної локалізації: особливості клінічного перебігу та лікування // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2002.
 37. Новицька І.О. Роль дисбактеріозу товстої кишки при ускладненій виразковій хворобі та обґрунтування диференційованого відновного лікування хворих різного віку // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 2003.
 38. Остроухова І.М. Клініко-патогенетичне обґрунтування ефективності антихелікобактерної терапії при хронічному рецидивуючому панкреатиті // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Луганський державний медичний університет. – Луганськ, 2002.
 39. Панас С.В. Клініко-патогенетичне обґрунтування ефективності антиоксидантів при хронічних гастритах із супутніми залізодефіцитними станами // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. –Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2006.
 40. Парунян Л.М. Ефективність визначення фекальної еластази 1 в діагностиці зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози // Дис.. канд..мед.наук. – 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2004.
 41. Пахтер І.Н. Стан хворих в ранні терміни після резекції шлунка з приводу виразкової хвороби та їх реабілітація (клініко-функціональне і морфологічне дослідження етапного лікування з використанням Моршинських мінеральних вод) // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ., 2003.
 42. Півторак Н.А. Критерії ранньої діагностики та особливості амбулаторного лікування загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки // Дис… канд.мед.наук. – 14.00.05 – внутрішні хвороби. – Український державний медичний університет ім. академіка О.О. Богомольця. – Київ, 1993.
 43. Пішак О.В. Особливості порушень гастродуоденальної, гепатобіліарної систем і нирок при ревматоїдному артриті і патогенетичні способи їх корекції (клініко-експериментальне дослідження // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 1995.
 44. Позур Н.З. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування препаратів літію та мікрохвильової резонансної терапії у хворих на хронічний гастродуоденіт // Дис… канд. мед.наук. – 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 2003.
 45. Пономаренко О.А. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та її поєднання з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки: морфо-функціональні порушення гастродуоденальної зони та обґрунтування їх медикаментозної корекції // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. –Дніпропетровська державна медична академія, ДУ «Інститут гастроентерології АМН України». – Дніпропетровськ, 2007.
 46. Потапова Т.М. Особливості функціональних та морфологічних порушень в гастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлексній хворобі, поєднаній з хронічним обструктивним захворюванням легень // Дис… канд..мед.наук. – 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет. – Харків, 2007.
 47. Рак О.Л. Особливості вільнорадикального окиснення ліпідів, стану захисних протирадикальних систем при ускладненій виразковій хворобі у хворих різного віку та патогенетичне обґрунтування відновлювального лікування // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 1997.
 48. Резніченко І.Г. Обґрунтування місця та ефективності блокаторів Н2-рецепторів в сучасній амбулаторній фармакотерапії виразкової хвороби (пептичної виразки) дванадцятипалої кишки // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2001.
 49. Рубцова Є.І. Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування хворих на гастродуоденальні та екстрагастроінтестинальні гелікобактерасоційовані захворювання // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2005.
 50. Сенюк Б.П. Застосування пилку квіткового при виразковій хворобі (клініко-експериментальне обґрунтування) // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Івано-Франківська державна медична академія. – Івано-Франк., 1996.
 51. Сірчак Є.С. Клініко-патогенетичні особливості гастропатій у хворих на цироз печінки та їх лікування // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Дніпропетровська державна медична академія, Академія медичних наук України, Інститут гастроентерології. – Дніпропетровськ, 2006.
 52. Степанов Ю.М. Хронічний гастрит: клініко-біохімічні та морфо-функціональні аспекти формування диспластичних змін слизової оболонки шлунка // Дис… докт.мед.наук. – 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Запорізький державний медичний університет. – Запоріжжя, 2002.
 53. Степанюк Н.Г. Ефективність вінборону при ерозивно-виразкових ушкодженнях гастродуоденальної зони (клініко-експериментальне дослідження) // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.28 – клінічна фармакологія. – Академія медичних наук України, Інститут фармакології та токсикології. – Київ, 2002.
 54. Строкіна І.Г. Комбінований вплив дозованої нормобаричної гіпоксії та фармакологічних препаратів на кислотоутворюючу функцію шлунка у осіб з гіпо- та гіперацидним синдромом // Дис… канд.біол.наук. – 14.03.04 – патологічна фізіологія. – Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2000.
 55. Сулима В.В. Клініко-експериментальне дослідження морфо-функціонального стану слизової оболонки гастродуоденальної зони при виразковій хворобі та хронічному гастриті // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Дніпропетровська державна медична академія, Академія медичних наук України, Інститут гастроентерології. – Дніпропетровськ, 2006.
 56. Суходоля А.І. СПВ з інтраопераційною внутрішньошлунковою рН-метрією при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки // Дис… канд.мед.наук. – 14.00.27 – хірургічні хвороби. – Київський державний інститут удосконалення лікарів. – Київ, 1992.
 57. Феджага І.В. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця. – Київ, 2008.
 58. Федів О.І. Особливості стану сполучної тканини при виразковій хворобі в динаміці реабілітаційно-етапного лікування у хворих різного віку// Дис… канд.мед.наук. – 14.00.05 – внутрішні хвороби. – Київський державний інститут удосконалення лікарів. – Київ., 1994.
 59. Федів О.І. Зміни метаболічної, гемокоагуляційної ланок гомеостазу при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки та патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування // Дис… докт.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Харківський державний медичний університет. – Харків, 2002.
 60. Хатиб Зуйхер. Эффективность противокислотных и цитопротективных препаратов при неязвенной диспепсии и язвенной болезни, а также для профилактики стрессовых и медикаментозных эрозивно-язвенных поражений пищеварительного канала // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.02 – внутренние болезни. – Киевская медицинская академия последипломного обучения. – Киев, 1996.
 61. Чернобровий В.В. Вивчення експрес-гастро-рН-моніторингу як засобу діагностики та контролю ефективності кислотоінгібуючої фармакотерапії пептичних Н.р.-асоційованих гастродуоденальних захворювань // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця. – Київ, 2008.
 62. Чернобровый В.Н. Пути улучшения диагностики и лечения язвенной болезни и хронического гастрита // Дис.. докт.. мед.наук. 14.00.05. – внутренние болезни. – Киевский мед. институт им. акад. А.А. Богомольца . – Киев, 1989.
 63. Чернобровый В.Н. Радиотелеметрические показатели функционального состояния желудка у больных язвенной болезнью и хроническим гастритом // Дис… канд.мед.наук. – 14.754 – внутренние болезни. – Черновицкий государственный медицинский университет. – Черновцы, 1970.
 64. Чернявський В.В. Значення багатогодинного внутрішньостравохідного рН-моніторингу для діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і оцінки якості її терапевтичного лікування // Дис.. канд.мед.наук. – 14.01.02. – внутрішні хвороби. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2005.
 65. Шило Г.В. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки та гастроезофагеальну рефлюксна хвороба: особливості поєднаного перебігу, діагностики та лікування // Дис… канд.мед.наук. – 14.01.36 – гастроентерологія. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2007.
 66. Щербиніна М.Б. Клінічні та морфо-функціональні особливості перебігу пептичної виразки шлунка та її патогенетичне лікування // Дис… докт.мед.наук. – 14.01.02 – внутрішні хвороби. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2003.