Наукові праці, що вийшли з гастролабораторії


п/п

Автори

Назва роботи

Місце друку (видавництво, журнал, збірник тощо)

Рік, номер тощо

Сторінки

1

В.М.Чернобровий

Тактика антихелікобактеріальної фармакотерапії пептичної виразки дванадцятипалої кишки в практиці сімейного лікаря

Матеріали ІІІ Української науково-практичної конференції  «Актуальні питання сімейної медицини»,  Одеса

19-20 жовтня 2000 р.

107

2

В.М.Чернобровый
И.Г.Палий
Ю.Н.Шевченко
И.М.Шифрис

Применение препарата «Энтеросгель» в комплексном лечении дисбактериоза кишечника»

Рос. журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии, т.Х, №5

2000 г.

145

3

В.М.Чернобровий

Особливості застосування бісмофальку як антихелікобактеріального засобу в комплексній фармакотерапії гастродуоденальних захворювань

Вісник Вінницького державного медичного університету, №4.2.2000

2000 р.

378-379

4

В.М.Чернобровий

Печінкова прекома, кома

Збірка під ред. проф. В.П.Маленького «Невідкладні стани в медицині», Вінниця

2000 р.

53-54

5

В.М.Чернобровий,
І.Г.Резніченко

Особливості застосування та ефективність квамателу в сучасній фармакотерапії пептичної виразки дванадцятипалої кишки за даними рН-моніторингу

Гастроентерологія. Міжвідомчий збірник. Вип. 30, Дніпропетровськ

2000 р.

401-406

6

В.М.Чернобровий, С.В.Заїка

Особливості застосування та ефективність осиду в лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки (за результатами комп’ютерної внутрішньошлункової рН-метрії)

Сучасна гастроентерологія, гепатологія, №2

2000 р.

7

В.М.Чернобровий,
Н.Г.Степанюк

Дослідження лікувальних властивостей вінборону при експериментальній виразковій хворобі шлунка

Матеріали науково-практ. конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження проф. О.О.Столярчука «Фенікаберан (Вінборон) і бензофурокаїн: нові підходи до фармакотерапії запальних і ішемічних процесів», Вінниця

2000 р.

58-60

8

С.В.Заїка

Порівняльна оцінка призначення омепразолу в дозі 20 та 40 мг в першу добу лікування у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки

«Гастроентерологія»Міжвідомчий збірник м.Дніпропетровськ

2000 р.

314-319

9

С.В.Заїка

Обгрунтування ефективних схем лікування омепразолом пептичної виразки дванадцятипалої кишки

Журнал «Ліки»,
№3-4

2000 р.

117-120

10

С.В.Заїка

Омепразол як компонент антихелікобактеріальної терапіїї пептичної виразки дванадцятипалої кишки

Вісник ВДМУ, №4.2.2000

2000 р.

296-297

11

Н.Г.Степанюк

Дослідження лікувальних властивостей вінборону при експериментальній виразці шлунка

«Гастроентерологія»Міжвідомчий збірник м.Дніпропетровськ

2000 р.

122-127

12

Н.І. Іванова
Н.Г.Степанюк

Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей вінборону

Матеріали науково-практ. конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження проф. О.О.Столярчука «Фенікаберан (Вінборон) і бензофурокаїн: нові підходи до фармакотерапії запальних і ішемічних процесів», Вінниця

2000 р.

33-34

13

В.М.Чернобровий

Раціональна амбулаторна фармакотерапія захворювань органів травлення

Посібник для лікарів загальної практики та сімейних лікарів, м.Вінниця, вид-во «Логос»

2000 р.

92с.

14

В.М.Чернобровий

Дисбактеріоз кишечника: актуальні питання діагностики та фармакотерапії

Лекція для лікарів загальної практики та сімейних лікарів, м.Вінниця, вид-во «Континент-ПРИМ»

2000 р.

20 с.

15

В.М.Чернобровий

Синдром шлункової гіперацидності: актуальні питання діагностики та фармакотерапії

Лекція для лікарів загальної практики та сімейних лікарів, м.Вінниця, вид-во «Континент-ПРИМ»

2000 р.

36 с.

16

Палій І.Г.
Шифріс І.М.
Шевченко Ю.М.

Шляхи оптимізації лікування дисбактеріозу кишечника

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми післядипломної освіти у класичному університеті України та актуальні питання сімейної медицини», м.Ужгород

2001

33

17

Степанюк Н.Г.
Чернобровий В.М.
Біктіміров В.В.

Порівняльний вплив вінборону та омепразолу на перебіг експериментальної виразки шлунка

Матеріали ІІ Національного з’їзду фармакологів України «фармакологія 2001 – крок у майбутнє», м.Дніпропетровськ

2001

301

18

Чернобровий В.М.
Заїка С.В.

Психолого-філософські аспекти взаємозв’язку гомеопатії та алопатії на прикладі лікування захворювань органів травлення

Матеріали IV міжнародного Конгресу гомеопатів України, м.Одеса

2001

123-126

19

Чернобровий В.М.
Палій І.Г.
Півторак Н.А.
Мелащенко С.Г.
Заїка С.В.
Степанюк Н.Г.
Чернова І.В.

Актуальні питання стандартизації та індивідуалізації фармакотерапії захворювань органів травлення в практиці сімейного лікаря

“Науковий вісник Ужгородського університету”, серія “Медицина”, випуск 16, м.Ужгород

2001

81-83

20

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г. Півторак Н.А. Заїка С.В.
Палій І.Г.
Степанюк Н.Г.
Чернова І.В.

Досвід доказової фармакотерапії гастродуоденальних захворювань з використанням комп’ютерної внутрішньошлункової рН-метрії

Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія», випуск 32, м.Дніпропетровськ

2001

308-312

21

Чернобровий В.М.
Палій І.Г.
Шевченко Ю.М.

Можливості оптимізації лікування хворих з дисбактеріозом кишечника на амбулаторному етапі

Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія», випуск 32, м.Дніпропетровськ

2001

343-348

22

Чернобровий В.М.
Палій І.Г.
Шевченко Ю.М.

Застосування ентеросорбції  при лікуванні захворювань внутрішніх органів в практиці лікаря сімейної медицини

Матеріали І Українського з’їзду сімейних лікарів України, м.Львів

2001

211-213

23

Палій І.Г.

Клиницистам на заметку: Рекомендации Винницкой школы гастроэнтерологов

«Провизор», №1’2001, м.Харків

2001

14

24

Палій І.Г.

Рациональная амбулаторная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения

«Провизор», №4’2001, м.Харків

2001

18-19

25

Березюк І.В.
Палій І.Г.

Досвід застосування цитраргініну при функційних порушеннях та органічних ураженнях печінки

«Вісник Вінницького державного медичного університету» № 5.1.2001, м.Вінниця

2001

84-86

26

Палій І.Г.
Березюк І.В.

Деякі аспекти використання препаратів «Лікреаз» і «Панкреаль Кіршнера» у гастроентерологічній практиці

«Вісник Вінницького державного медичного університету» № 5.1.2001, м.Вінниця

2001

182-184

27

Заїка С.В.

Особливості кислотоблокуючої дії блокаторів Н+-К+-АТФ-ази першого покоління в першу добу лікування у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (за результатами добового внутрішньошлункового рН-моніторингу

«Ліки», №1-2, 2001, м.Київ

2001

102-105

28

Степанюк Н.Г.

Порівняльний вплив деяких лікарських засобів на ульцерогенну дію індометацину в експерименті

«Ліки», №3-4, м.Київ

2001

92-95

29

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.

Сучасна фармакотерапія гастродуоденальних захворювань, асоційованих з інфікування Helicobacter pylori (H.p.): досвід застосування грамоксу А в комплексі з бісмофальком, тинібою та квамателом

Вінниця: «Енозіс»

2000

20 с.

30

Чернобровий В.М.

Стравохідно-шлунково-кишкові кровотечі: діагностика, лікування та профілактика (посібник для  лікарів сімейної медицини, амбулаторно-поліклінічних закладів та швидкої допомоги)

Вінниця: «Континент-Прим»

2001

52 с.

31

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.
Заїка С.В.
Резніченко І.Г.

Використання добового рН-моніторування стравоходу в діагностиці неерозивного варіанту гастроезофагеальної рефлюксної  хвороби

Збірник наукових праць “Сучасна гастроентерологія: питання діагностики та лікування”, присвячений 80-річчю ХМАПО, м.Харків

2002

124

32

Скрипка А.А.

Використання ентеросорбенту “Сілікс” у комплексному лікуванні хворих з проявами постхолецистектомічного синдрому”

Збірка тез за матеріалами VI міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2002

2002

40

33

Феджага І.В.

Доказова фармакотерапія хронічного панкреатиту з використанням антисекреторного препарату “Квамател”

Збірка тез за матеріалами VI міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль, 2002

2002

45

34

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.
Палій І.Г.
Півторак Н.А.
Заїка С.В.
Скрипка А.А.
Феджага І.В.
Кавка С.О.
Косенко С.В.
Фостаковський Д.С.
Чернова І.В.
Морозова О.І.
Бурка Н.М.
Колісник С.П.

Сучасні програми моніторингу захворювань органів травлення у практиці лікаря сімейної медицини

“New medicine”, №1/2002

2002

16-19

35

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.
Палій І.Г.
Півторак Н.А.
Заїка С.В.
Скрипка А.А.
Феджага І.В.
Кавка С.О.
Косенко С.В.
Фостаковський Д.С.
Чернова І.В.
Морозова О.І.
Бурка Н.М.
Колісник С.П.

Сучасні програми моніторингу захворювань органів травлення у практиці лікаря сімейної медицини

Науковий вісник Ужгородського університету, серія “Медицина”, вип.. 18, 2002

2002

38-42

36

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.

Гастродуоденальні захворювання: раціональна амбулаторна фармакотерапія, загальні, регіональна та індивідуальні аспекти ерадикації Helicobacter pylori

“Сучасна гастроентерологія”, №3, 2002р.

2002

92-96

37

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.
Заїка С.В.
Степанюк Н.Г.
Чернова І.В.
Кавка С.О.
Морозова О.І.
Бурка Н.М.

До питання підвищення ефективності ерадикаційної терапії Helicobacter pylori при комбінованому призначенні сполук вісмуту та сучасних анти секреторних препаратів

“Вісник Вінницького державного медичного університету” № 6.1.2002

2002

234-235

38

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.
Заїка С.В.

Досвід використання комп’ютерної внутрішньо- порожнинної рН-метрії шлунка в практиці гастроентеролога

“Сучасна гастроентерологія”, №2, 2002р.

2002

8-11

39

Березюк  І.В.
Палій І.Г.

Досвід застосування цитраргініну при функціональних порушеннях та органічних захворюваннях печінки

“Сучасна гастроентерологія”, №1, 2002

2002

74-76

40

Черешнюк Л.В.
Півторак Н.А.
Магеря А.Ю.
Горпинюк О.М.
Кавка С.О.
Скічко Н.С.
Угрич-Требінська О.І.
Кізлова Н.М.
Бурка Н.М.

Характеристика стану жовчного міхура за даними 5-фазного дуоденального зондування і УЗД у хворих з дисфункціональними розладами біліарного  тракту

“Вісник Вінницького державного медичного університету” № 6.2.2002

2002

514-516

41

Степанюк Н.Г.
Мелащенко С.Г.

Вплив вінборону  на фармакодинаміку ранітидину у амбулаторних хворих з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки

“Вісник Вінницького державного медичного університету” № 6.1.2002.

2002

219-220

42

Скрипка А.А.

Ефективність прокінетика домперидона в лікуванні хворих на постхолецист-ектомічний синдром з дуоденогастральним реф-люксом жовчі

“Вісник Вінницького національного медичного університету”

2003

212

43

Скрипка А.А.

Постхолецистектомічний синдром у практиці сімейного лікаря

Матеріали конференції “Актуальні проблеми сімейної медицини”, м. Харків

2003

67

44

Скрипка А.А.

Порівняльні особливості кислотоутворюючої функції шлунка у хворих на хронічний холецистит та постхолецситектомічний синдром за даними комп’ютерної експрес гастро-рН-метрії

Матеріали наукових праць науково-практичної конференції молодих учених “Від фундамент-альних досліджень до прогресу в терапії”, м. Харків

2003

53-54

45

Палій І.Г.
Півторак Н.А.

Можливості корекції вегетативної дисфункції у хворих із синдромом роз’ятреного кишечника

“Вісник Вінницького національного медичного університету” 7 2/2

2003

731-732

46

Скрипка А.А.
Чернова І.В.
Заїка С.В.

Порівняльні особливості кислотоутворюючої функції шлунка при хронічному безкам’яному холециститі та пептичній виразці дванадцятипалої кишки за даними комп’ютерної експрес гастро-рН-метрії

Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”, випуск 34, м. Дніпро-петровськ

2003

271-276

47

Чернобровий В.М.
Вехбе Махмуд Айят
Заїка С.В.

Взаємозв’язок між вживанням їжі і кислотним гастроезофагеальним рефлюксом у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (за даними добового езофаго-рН-моніторингу

Фармацевтичний журнал, №4

2003

99-103

48

Чернобровий В.М.
Вехбе Махмуд Айят
Заїка С.В.

Поширеність та особливості перебігу гастроезофаге-ального рефлюксу у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (за даними добового езофаго-рН-моніторингу)

“Сучасна гастроентерологія” №3 (13)

2003

40-44

49

Чернобровий В.М.
Вехбе Махмуд Айят
Заїка С.В.

Сімейна медицина: актуальність протоколу діагностики та лікування дуоденальної пептичної виразки в поєднанні з гастроезофагеальним рефлюксом

Матеріали науково-практичної конференції “Управління і медико-санітарна допомога”, м. Ужгород

2003

18-21

50

Чернобровий В.М.
Черешнюк Л.В.
Фостаковський Д.С.
Півторак Н.А.
Степанюк Н.Г.
Резніченко І.Г.
Бровко О.О.
Угрич-Трембінська О.І.
Олевінська В.М.
Дембовська Г.І.
Олчедай В.М.
Кавка С.О.
Кізлова Н.М.

Деякі особливості перебігу виразкової хвороби та її ускладнень в залежності від пори року, віку та статі

“Вісник Вінницького національного медичного університету” 1/1

2003

97-99

51

Чернобровий В.М.
Чернова І.В.
Мелащенко С.Г.

Деякі аспекти застосування лансопразолу у хворих на пептичну виразку пілородуоденальної локалізації

Вісник Вінницького національного медичного університету, №8(1)

2004

61

52

Чернобровий В.М.
Чернова І.В.

Застосування інгібіторів протонової помпи у лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки на основі принципів доказової медицини

Матеріали XV з’їзду терапевтів України, 21-23.04.2004

2004

103-104

53

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.
Чернова І.В.
Чернобровий В.В.
Кавка С.О.

Експрес-гастро-рН-моніторинг як перспективний засіб вибору та контролю лікування гастродуоденальних захворювань інгібіторами Н+,К+,АТФ-ази

Тези доповідей Х Конгресу Світової федерації Українських лікарських товариств, м. Чернівці

2004

304

54

Скрипка А.А.

Залежність кислотоутворювальної фкункції шлунка від інфікованості Helicobacter pylori у хворих на постхолецистектомічний синдром

Матеріали І Конгресу Світової федерації Українських лікарських товариств

2004

298

55

Феджага І.В.

Антихелікобактерна терапія хворих на хронічний панкреатит з синдромом шлункової гіперацидності

Вісник Вінницького національного медичного університету, №8(1)

2004

59

56

Феджага І.В.

рН-моніторинг шлунка у хворих на хронічний панкреатит з синдромом шлункової гіперацидності

Матеріали XV з’їзду терапевтів України, 21-23.04.2004

2004

99-100

57

Колісник С.П.
Колісник П.Ф.

Вертебрологічний вплив на моторну функцію органів травлення

Матеріали XV з’їзду терапевтів України, 21-23.04.2004

2004

56

58

Колісник С.П.
Колісник П.Ф.

Вплив вертебрологічних методів лікування на функціональний стан стравоходу та шлунка

Вісник Вінницького національного медичного університету, №8(1)

2004

51

59

Колісник С.П.

Показники добового рН-моніторингу у хворих гастроезофагеальною рефлюксною хворобою при лікуванні омепразолом

Актуальні питання фармакології: Матеріали IV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології

2004

69-70

60

Колісник С.П.
Колісник П.Ф.
Гуменюк І.П.
Хомовський В.В.

Патологія хребта як одна з причин резистентності терапевтичних захворювань до лікування

Актуальні питання фармакології: Матеріали IV Української науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології

2004

68-69

61

Колісник С.П.

Динаміка деяких показників внутрішньостравохідного рН у хворих гастроехофагеальною рефлюксною хворобою при лікуванні пантопразолом  (за даними добового рН-моніторингу)

Матеріали Х конференції молодих вчених, м. Вінниця

2004

62

Колісник С.П.

Деякі аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби  в амбулаторних умовах

Тези доповідей наукової конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю, м. Вінниця

2004

175-176

63

Колісник С.П.

Вплив пантопразолотерапії на показники добового рН-моніторингу в динаміці лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Матеріали Всеукраїнської конференції “Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини”, м. Харків

2004

Подано до дру-ку

64

Олійніченко А.,
Чернобровий В.,
Свиридюк В.,
Козакевич О.

Взаємоз’язок розладів жирового обміну з жовчним рефлюксом у хворих на хронічний панкреатит

Матеріали VIII Міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль.

2004

30

65

Олейніченко Б.,
Желіба М.,
Свиридюк В.,
Шатило Ю.,
Шатило В.

Етіологічна та нозологічна характеристика хронічних панкреатитів

Матеріали VIII Міжнародного конгресу студентів та молодих учених, Тернопіль.

2004

58

66

Чернобровий В.М.
Чернова І.В.

Деякі особливості кислотоінгібуючого впливу омепразолу та лансопразолу на показники експрес-гастро-рН-моніторингу в динаміці лікування у хворих на виразкову хворобу пілородуоденальної локалізації

Фармацевтичний журнал, №1

2004

 91-100

67

Чернобровий В.М.
Чернова І.В.

Кислотопригнічуючий вплив лансопразолу  в першу добу лікування при пептичних пілородуоденальних ерозивно-виразкових та запальних процесах (за даними добового гастро-рН-моніторингу)

Сучасна гастроентерологія, №2(16)

2004

19-23

68

Чернобровий В.М.
Чернова І.В.
Мелащенко С.Г.
Кавка С.О.

Фармакотерапія інгібіторами Н+,К+,АТФ-ази: застосування пантасану (пантопразолу) у хворих на пептичні ерозивно-виразкові пілородуоденальні захворювання

Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”, випуск 35

2004

432-438

69

Чернобровий В.М.
Чернова І.В.
Мелащенко С.Г.

Дані експрес-гастро-pH-метрії як критерій  стартового призначення блокаторів Н+,К+,АТФ-ази  при виразковій хворобі пілородуоденальної локалізації

Сучасна гастроентерологія, №1(15)

2004

29-33

70

Чернобровий В.М.
Чернобровий В.В.
Мелащенко С.Г.

Особливості кислотопригнічувального впливу езомепразолу на показники експрес-гастро-рН-моніторингу в динаміці лікування хворих на пептичну виразку (ерозію) дванадцятипалої кишки

Сучасна гастроентерологія, №3

2004

35-38

71

Палій І.Г.
Резніченко І.Г.

Холе-гран в лікуванні захворювань гепатобіліарної системи у осіб похилого і старечого віку

Вісник Вінницького національного медичного університету, №8(1)

2004

20

72

Палій І.Г.
Резніченко І.Г.

Применение детоксиканта энтеросгель для лечения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта

Новости медицины и фармации, №9(149)

2004

8

73

Палій І.Г.

Деякі підходи до лікування синдрому роз’ятреного кишечнику, асоційованого з кишковим дисбактеріозом

Новости медицины и фармации, №10-11(150-151)

2004

18

74

Палій І.Г.
Резніченко І.Г.

Применение детоксиканта энтеросгель для лечения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (краткий обзор литературы)

Мистецтво лікування, №7/13

2004

77-79

75

Чернобровий В.М.
Вехбе Махмуд Айят
Заїка С.В.

Вплив лансопразолу на перебіг гастроезофагеального рефлюксу у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helicobacter pylori (за даними добового езофаго-рН-моніторигу)

Ліки України, №12(17)

2003

87-88

76

Чернобровий В.М.
Вехбе Махмуд Айят
Заїка С.В.

Вплив ерадикації H. pylori  на перебіг гастроезофагеального рефлюксу в хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в поєднанні з рефлюкс-езофагітом (за даними добового езофаго-рН-моніторингу)

Вісник Вінницького національного медичного університету, №8(1)

2004

306-308

77

Чернобровий В.М.
Вехбе Махмуд Айят
Заїка С.В.

Вплив домперидону на гастроезофагеальний рефлюкс у хворих на дуоденальну пептичну виразку (за даними багатогодинного езофаго-рН-моніторигу)

Вісник морфології, №2(9)

2003

336-339

78

Чернобровий В.М.
Півторак Н.А.
Феджага І.В.
Бурка Н.М.

Застосування препарату солізим в амбулаторній ферментозамісній терапії хронічного панкреатиту

Нова медицина

2004

65-67

79

Колісник П.Ф.
Чернобровий В.М.
Колісник С.П.

Вплив вертербрологічних методів лікування на моторну функцію органів травлення

Biomedical and Biosocial Anthropology, №2, м. Вінниця

2004

159-162

80

Чернобровий В.М.
Колісник С.П.

Вивчення показиків добового езофаго-рН-моніторингу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в динаміці лікування пантопразолом

Ліки України

2004

Подано до дру-ку

81

Олейніченко Б.П.,
Желіба М.Д.
Свиридюк В.З.,

Етіологічна та нозологічна характеристика панкреатитів

Матеріали ІІ Міжрегіональної наук-прак. конф. “Актуальні питання сімейної медицини”, Житомир.

2004 .

126-128

82

Олейніченко А.В.,
Свиридюк В.З.,
Чернобровий В.М.

Взаємоз’язок розладів жирового обміну з жовчним рефлюксом у хворих на хронічний панкреатит

Матеріали ІІ Міжрегіональної наук-прак. конф. “Актуальні питання сімейної медицини”, Житомир.

2004

54-58

83

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.
Заїка С.В.
Чернова І.В.
Колісник С.П.
Чернобровий В.В.

Раціональне застосування інгібіторів Н+,К+,АТФ-ази в сучасній гастроентерологічній практиці на основі принципів доказової медицини (за даними комп’ютерного езофагогастро-рН-моніторингу)

Матеріали міжнародного медико-фармацевтичного конгресу „Ліки та життя”, м. Київ

2005

84

84

Чернобровий В.М.
Колісник С.П.
Чернобровий В.В.

Досвід застосування внутрішньопорожнинного рН-моніторингу в загальній практиці сімейної медицини

Матеріали ІІ з’їзду лікарів загальної (сімейної) медицини України, м. Харків

2005

225

85

Палій І.Г.
Заїка С.В.
Бурка Н.М.

Порушення нормального складу кишкового біоценозу і можливості його корекції сімейним лікарем

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Підготовка сімейних лікарів та методи впровадження сімейної медицини в Україні”, м. Чернівці

2005

166

86

Колісник С.П.

Динаміка показників гастро-езофаго-рН-моніторингу при лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби домперидоном

Матеріали ХІ університетської (ХХХХІ ВУЗівської) науково-практичної конференції молодих вчених та фахівців, м. Вінниця

2005

35-36

87

Колісник С.П.

Ефективність домперидону у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених

2005, вип.. 7

36

88

Колісник С.П.
Чернобровий В.В.
Чернова І.В.

Актуальні питання фармакотерапії ГЕРХ та пептичних гастродуоденальних захворювань із застосуванням інгібіторів Н+,К+,АТФ-ази

Матеріали ІХ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених, м. Тернопіль

2005

15

89

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.
Заїка С.В.
Чернова І.В.
Чернобровий В.В.
Кавка С.О.
Морозова О.І.
Бурка Н.М.

Досвід та перспективи вивчення кислотоінгібуючої дії інгібіторів Н+,К+,АТФ-ази при пептичних пілородуоденальних ерозивно-виразкових та запальних захворюваннях (за даними гастро-рН-моніторингу)

Гастроентерологія (Міжвідомчий збірник)

2005 р. №40

250-254

90

Чернобровий В.М.
Вехбе Махмуд Айат
Мелащенко С.Г.
Колісник С.П.
Коваль В.М.
Ольчедай В.М.
Сірко В.О.
Низькошапка С.М.
Максимчук О.Ю.

Актуальні питання клініко-ендоскопічної та функціональної діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Гастроентерологія (міжвідомчий збірник)

2005 р. №40

227-233

91

Мороз Л.В.
Палій І.Г.
Таченко Т.В.

Ентеросгель: застосування у комплексній терапії пацієнтів з гострим вірусним гепатитом В з супутнім дисбактеріозом кишечника

Мистецтво лікування

2005, №3(019)

78-79

92

Палій І.Г.
Заїка С.В.
Бурка Н.М.

Клініко-мікробіологічне вивчення ефективності ентеролу в пацієнтів з дисфункцією біліарного тракту

Здоров’я України

2005, №6(115)

30

93

Мороз Л.В.
Палій І.Г.
Ткаченко Т.В.

Эффективность применения препарата Энтерол 250 у больных с острым вирусным гепатитом В с сопутствующим дисбактериозом кишечника

Новости медицины и фармации

2005, №11-12 (171-172)

6-7

94

Колісник С.П.

Підходи до вивчення нормальних показників добового рН-моніторингу

Матеріали ІІ Міжвузівської наукової конференції молодих вчених

2005

82-83

95

Свиридюк В.З.

Шляхи подолання поліморбідності пацієнтів з хворобами органів травлення

Гастроентерологія, вип.36.

2005

8

96

Свиридюк В.З.

Особливості діагностики і лікування хронічного панкреатиту в практиці сімейного лікаря.

Вісник Вінницького національного медичного університету. -2005. -9(1)

2005

7

97

Свиридюк В.З.

Лікування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом.

Ліки України. -2005. -№8

2005

4

98

Свиридюк В.З.

Поліморбідність у пацієнтів з хворобами органів травлення та шляхи її подолання.

Сучасна гастроентерологія. -2005. -№4(24)

2005

6

99

Свиридюк В.З., Олійниченко А.В.

Дуодено-гастро-езофагальний (жовчний) рефлюкс при хронічному панкреатиті.

Сучасна гастроентерологія. - 2005. -№2 (22)

2005

7

100

Олійниченко  А.В.,
Свиридюк В.З.

Гастроезофагальна рефлюксна хвороба в практиці сімейного лікаря.

Сімейна медицина. -2005. -№1

2005

4

101

Свиридюк В.З.

Ліпосомні ессенціальні фосфоліпіди в лікуванні стеатогепатиту,
поєднаного з хронічним панкреатитом і метаболічним синдромом

Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми клініки, діагностики і терапії гепатитів”,
Харків, 31 березня – 1 квітня 2005. Харків: ХМАПО.-2005.

2005

2

102

Свиридюк В.З.

Використання ліпосом – перспективний напрямок розвитку нових діагностичних та лікувальних технологій при захворюваннях підшлункової залози.

Актуальні питання сімейної медицини. ІІІ Міжрегіональна наук. практ. конф. За ред. В.М.Мороза. –Житомир.

2005

8

103

Чернобровий В.М.,
Палій І.Г.,

Применение препарата Энтеросгель для лечения дисбактериоза кишечника

Збірка вибраних наукових статей „Медико-біологічні аспекти застосування ентеросорбенту „Ентеросгель” для лікування різних захворювань

2006

С. 76-78

104

Чернобровий В.М.
Чернова І.В.
Чернобровий В.В.

Блокатори Н+,К+,АТФ-ази та їх застосування за даними комп’ютерного гастро-рН-моніторингу (аналітичний огляд сучасної літератури)

Вісник ВНМУ

2006, т.10, №1

С. 115 – 119

105

Чернобровий В.М.
Мелащенко С.Г.
Чернова І.В.
Чернобровий В.В.
Кавка С.О.

Парадоксальні результати вивчення кислотопригнічуючого впливу пантопразолу на показники експрес-гастро-рН-моніторингу в динаміці лікування у хворих на пептичні запальні та ерозивно-виразкові гастродуоденальні захворювання

Biomedical and Biosocial Anthropology

2005, №5

С. 59 – 61

106

Чернобровий В.М.
Чернова І.В.
Мелащенко С.Г.

Особливості стартового кислотопригнічувального впливу препарату „Омез” внутрішньовенного та індивідуальної реакції хворих на пептичні H. рylori-асоційовані пілородуоденальні захворювання за даними комп’ютерного гастро-рН-моніторингу

Сучасна гастроентерологія

2006, №3(29)

107

Чернобровий В.М.
Палій І.Г.
Чернобровий В.В.

Дослідження взаємозв’язку показників експрес-гастро-рН-моніторингу та результатів 13С-сечовинного дихального тесту при пептичних гастродуоденальних захворюваннях

Вісник морфології

2006, т.12, №1

С. 73-75

108

Чернобровий В. М.,
Колісник С. П.,
Заїка С. В.

Застосування багатогодинного езофаго-рН-моніторингу для амбулаторної діагностики та контролю лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Матеріали науково-практичної конференції „Сучасні досягнення гастроентерології”, м. Харків

2006

С. 135-139

109

Чернобровий В. М.,
Колісник С. П.,
Заїка С. В.

Порівняльні дослідження показників добового езофаго-рн-моніторингу у практично здорових і хворих на ерозивну гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

Вісник Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

2006, №10(1)

С. 119-122

110

Чернобровий В.М.,
Колісник С. П.

Проблеми лікування прокінетиками хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (за даними добового езофаго-гастро-рН-моніторингу)

Проблеми військової охорони здоров’я (міжвідомч. збірник)

2006, Вип. 15

С. 195 – 202

111

Чернобровий В.М.,
Колісник С. П.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: актуальні питання діагностики, лікування, профілактики (аналітичний огляд літератури)

Сучасна гастроентерологія

2006, №1

С. 93-97

112

Чернобровий В.М.,
Колісник С. П.

Вивчення показників добового езофаго-рН-моніторингу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в динаміці лікування пантопразолом

Міжвідомчий збірник „Гастроентерологія”.

Вип. 37

С. 411-420

113

Палій І.Г.,
Заїка С.В.

Деякі аспекти лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Український терапевтичний журнал

№4/ 2005

С. 71-75

114

Палій І.Г., Заїка С.В., Прокопчук О.В.

Порушення нормального стану кишкової мікрофлори у хворих із синдромом подразненого товстого кишечнику та можливості їх корекції

Вісник Вінницького національного медичного університету

2006.- №10(1)

54-58 (5)

115

Палій І.Г.,
Резніченко І.Г.

Применение детоксиканта энтеросгель для лечения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта (краткий обзор данных научных исследований)

Збірка вибраних наукових статей „Медико-біологічні аспекти застосування ентеросорбенту „Ентеросгель” для лікування різних захворювань

2006

С. 57-61

116

Мороз Л.В.,
Палій І.Г.

Вивчення впливу детоксиканту Ентеросгель на клінічні та лабораторні показники при хронічних вірусних гепатитах

Збірка вибраних наукових статей „Медико-біологічні аспекти застосування ентеросорбенту „Ентеросгель” для лікування різних захворювань

2006

С. 71-75

117

Колісник С. П.

Вплив патології хребта на показники добового езофаго-рН-моніторингу

Львівський медичний часопис

2006, №2

С. 88-93

118

Свиридюк В.З.

Визначення клінічної  та економічної  ефективності  лікування хронічного панкреатиту ессенціальними фосфоліпідами

Вісник Вінницького національного медичного університету

2006, №2

С. 256-262

119

Свиридюк В.З.

Економічна ефективність впровадження нових діагностичних та лікувальних технологій з використанням ліпосомних есенціальних фосфоліпідів при хронічному панкреатиті

Збірка „Актуальні  питання сімейної  медицини”, Житомир

2006

С. 86-98

120

Свиридюк В.З.

Корекція розладів внутрішньоклітинного травлення   дисліпідемії   при хронічному панкреатиті,  поєднаному з метаболічним синдромом, ліпосомними фосфоліпідами

Практична медицина

2006, №3

С. 90-100

121

Свиридюк В.З.

Епідеміологічні  та патоморфологічні  аспекти раку підшлункової залози у жителів Житомирської  області

Вісник морфології   Вінницького національного медичного університету

2006, №1

С. 94-96

122

Палій І.Г.

Функціональні порушення шлунково-кишкового тракту в практиці сімейного лікаря – клінічні та фармако-економічні аспекти

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Становлення сімейної медицини в Україні”, м. Тернопіль

2006

С. 51

123

Феджага І.В.,
Півторак Н.А.

Порівняльна характеристика кислотоблокуючої дії омепразолу та лансопразолу у хворих на хронічний панкреатит з синдромом шлункової гіперацидності

Вісник Вінницького національного медичного університету

№1, 2006

С. 150

124

Колісник С.П.

Порівняльні дослідження показників добового езофаго-рН-моніторингу у хворих на ерозивну гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та практично здорових осіб

Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених „Молодь та та медична наука на початку ХХІ століття”, м. Вінниця

2006

С. 127

125

Свиридюк В.З.

Діагностичні  критерії   та чинники ризику прогресування хронічного панкреатиту, поєднаного з метаболічним синдромом

Розвиток наукових досліджень  2006, Полтава

2006

С. 84-87

126

Свиридюк В.З.

Особливості  діагностики  і лікування хронічного панкреатиту в практиці
 сімейного лікаря

Х  Конгрес Світової  федерації Українських лікарських товариств, Полтава-Київ-Чикаго.

2006

С. 89-90

127

Свиридюк В.З.

Підвищення інформативності цифрових зображень ендоскопічних, ультразвукових та променевих методів діагностики за допомогою комп’ютерних технологій в охороні здоров’я та практичній медицині

Матеріали Форуму з міжнародною участю „Інформаційні  технології   в охороні  здоров'я та практичній медицині", Київ

2006

С. 66-67

128

Чернобровий В.М., Мелащенко С.Г., Чернобровий В.В., Заїка С.В.

Кислотопригнічувальний вплив «Рабімаку» (рабепразолу) на перебіг пептичних гастродуоденальних хвороб за даними гастро-рН-моніторингу

Сучасна гастроентерологія. 

2007. – №2 (34).

129

Палій І.Г.. Заїка С.В., Ясько Л.П.

Актуальність ранньої  діагностики жовчнокам’яної хвороби в амбулаторних умовах

«Здоров’я України»

Січень 2007 №2 (159)

130

Палій І.Г.,  Резніченко І.Г., Севак Н.М.

Психосоматические растройства в гастроэнтерологической практике: особенности клинического течения и медикаментозной терапии

«Новости медицины и фармации»

Март 2007, №6 (210)

131

Мороз Л.В., Палій І.Г.

Вивчення впливу детоксиканту ентеросгель на клітинні та лабораторні показники при хронічних вірусних гепатитах

«Новости медицины и фармации»

Март 2007, №4 (208)

132

Палій І.Г., Заїка С.В.

Роль і місце блокаторів Н2-рецепторів в лікуванні кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту

«Здоров’я України»

Березень 2007 №8 (163)

133

Палій І.Г.. Заїка С.В., Кавка С.О.

Використання Стимолу для корекції астенічних проявів у хворих з патологією шлунково-кишкового тракту

«Здоров’я України»

Грудень 2006 №23-24

134

Палій І.Г., Заїка С.В.

Вплив антихелікобактерної фармакотерапії з використанням амоксициліну, кларитроміцину та ланзопразолу на мікрофлору товстої кишки у хворих на ГЕРХ

«Сучасна гастроентерологія»

2007, №3 (35)

135

Мелащенко С.Г.

Підвищення інформативності базальної топографічної рН-метрії шлунка при кислотозалежних захворюваннях органів травлення

«Гастроентерологія», міжвідомчий збірник, Дніпропетровськ

2007, випуск 38

136

Палій І.Г.,  Резніченко І.Г., Севак Н.М.

Психосоматичні порушення  в гастроентерологічній  практиці: особливості  клінічного перебігу

«Гастроентерологія», міжвідомчий збірник, Дніпропетровськ

2007, випуск 39

137

Чернобровий В.М., Палій І.Г.. Заїка С.В., Колісник С.П., Морозова  О.І.

Стан мікрофлори товстої кишки у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

«Сімейна медицина»

2007, №2

138

Чернобровий В.М., Палій І.Г., Заїка С.В., Кавка С.О.. Маркевич В.Г.

Особливості показників добового езофого-рН-моніторингу у хворих на ерозивну (рефлюкс-езофагіт А і В) та неерозивну форми ГЕРХ

«Biomedical and biosocial anthropology», м. Вінниця

2007, №8

139

Свиридюк В.З.

Розлади внутрішньоклітинного травлення при хронічному панкреатиті, поєднаному з метаболічним синдромом

Вісник Вінницького національного медичного університету

2007,
№1

140

Свиридюк В.З.

Оцінка методів дослідження хронічного панкреатиту за критерієм доцільності

Актуальні питання сімейної медицини, Житомир

2007

141

Свиридюк В.З.

Особливості перебігу хронічного панкреатиту в поліморбідних пацієнтів

Вісник Вінницького національного медичного університету

2007, №2

142

Чернобровий  В.В.

Експрес-гастро-рН-моніторинг – метод дослідження кислотоутворюючої функції шлунка

Світ медицини та біології

2007, №3

143

Чернобровий В.В.

Вивчення коливань внутрішньошлункового рН (лужних рефлюксів) за даними експрес-гастро-рН-моніторингу

Клінічна та експериментальна патологія

2007, т.6, №3

144

Феджага І.В.

Циркадні коливання шлункової ацидності у хворих на хронічний панкреатит

«Вісник Вінницького національного медичного університету»,  т.11, № 2/1

2007

145

Феджага І.В.

Особливості амбулаторного лікування загострення хронічного панкреатиту з урахуванням рівня кислотопродукуючої функції шлунка

«Крымский терапевтический журнал», т.1, № 2(9)

2007

146

Палій І.Г.. Заїка С.В.

Можливості та перспективи застосування ентеросорбції в роботі лікаря загальної практики – сімейної медицини»

«Biomedical and biosocial anthropology» №7, м. Вінниця

2006 №7

147

Чернобровий В.М., Палій І.Г.. Заїка С.В., Колісник С.П., Морозова  О.І.

Особливості мікробної флори товстої кишки у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу

ІХ з’їзд ВУЛТ, Юбілейний випуск присвячений 10-ти річчю відновлення ВУЛТ «Українські медичні вісті»

1997-2007р.р.

148

Черешнюк Л.В., Кізлова Н.М., Черешнюк Г.С.

Фармакоекономічні аспекти сучасного лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки

«Biomedical and biosocial anthropology» №7, м. Вінниця

2007

149

Свиридюк В.З.

Особливості взаємозв’язку між жовчним рефлюксом і біліарним сладжем при хронічному панкреатиті

Матеріали ІХ з’їзд ВУЛТ (Всеукраїнського лікарського товариства). Київ

2007

150

Феджага І.В.

Добові коливання шлункової ацидності у хворих на хронічний панкреатит

«Biomedical and biosocial anthropology», №8, м. Вінниця

2007

151

Феджага І.В.

Корекція зовнішньосекреторної недостатності у хворих на хронічний панкреатит з синдромом шлункової гіперацидності

ІХ з’їзд ВУЛТ (Всеукраїнського лікарського товариства): тези доповідей (Вінниця, 10-12 травня 2007)

2007