Наукові заклади України, фахівці яких працюють з технікою для комп’ютерного гастро-рН-моніторингу
Дніпропетровська державна медична академія
- кафедра факультетської хірургії та хірургії інтернів (зав. кафедри проф. Березніцький Яків Соломонович)
- кафедра терапії інтернів та сімейної медицини (зав. кафедри проф. Чухрієнко Неоніла Дмитрівна)

Донецький державний медичний університет ім. М.Горького
- кафедра внутрішніх хвороб №2 (доцент, к.м.н. Агібалов Олексій Миколайович)

Запорізький державний медичний університет
- кафедра внутрішніх хвороб №1 (зав. кафедри проф. Сиволап Віталій Вікторович)
- кафедра внутрішніх хвороб №2 (зав. кафедри проф. Візир Вадим Анатолійович)
- кафедра госпітальної хірургії (зав. кафедри проф. Клименко В.М.)

Івано-Франківський державний медичний університет
- кафедра терапії факультету післядипломної освіти (зав. кафедри проф. Глушко Любомир Володимирович)
- кафедра пропедевтичної терапії (зав. кафедри проф. Нейко Василь Євгенович, доц. Сарапук Ігор Володимирович)
- кафедра факультетської терапії (асистент, к.м.н. Бабенко Олександр Ігоревич)
- кафедра педіатрії (зав. кафедри, проф.. Волосянко Андрій Богданович)
- кафедра анестезіології (зав. кафедри проф. Титов Іван Іванович)

Інститут гастроентерології АМН України, м. Дніпропетровськ
- відділення захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки (заступник директор з наукової роботи, д.м.н. Мосійчук Лідія Миколаївна)
- кафедра гастроентерології і терапії (зав. кафедри проф. Степанов Юрій Миронович)
- лабораторія патофізіології (зав. лаб. к.біол.н. Руденко Анатолій Іванович)

Інститут хірургії та трансплантології АМН України
- відділ лабораторних досліджень травної системи (к.м.н. Чорна Ірина Станіславівна, к.м.н. Бурий Олександр Миколайович)

Львівський національний медичний університет ім Д.Галицького
- кафедра шпитальної терапії (зав.кафедри, професор Абрагамович Орест Остапович)
- кафедра терапії №1 факультету післядипломного навчання (зав. кафедри проф.. Вдовиченко Валерій Іванович, асистент к.м.н. Бичков Микола Анатолійович)
- кафедра внутрішніх хвороб (зав. кафедри проф. Дутра Роман Ярославович, асистент к.м.н. Буфан Марія Миронівна)
- кафедра факультетської та шпитальної педіатрії (зав. кафедри проф. Няньковський Сергій Леонідович)

Кримський державний медичний університет
- кафедра терапії та гастроентерології факультету післядипломної освіти (зав. кафедри проф. Кляритська Ірина Львівна)

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
- кафедра гастроентерології, дієтології та ендоскопії (зав. кафедри проф. Харченко Наталія В’ячеславівна)

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
- кафедра факультетської терапії №1 з курсом післядипломної підготовки лікарів з гастроентерології та ендоскопії (зав. кафедри, проф. Передерій В’ячеслав Григорович, асистент к.м.н. Чернявський Володимир Володимирович)
- кафедра госпітальної терапії №2 (зав. кафедри проф. Свінцицький Анатолій Станіславович, асистент к.м.н. Шило Ганна Володимирівна)
- кафедра хірургії №3 (професор Шепетько Євген Миколайович)

НДІ курортології та реабілітації, м. Одеса
- д.м.н. Драгомирецька Наталія Володимирівна

Одеський державний медичний університет
- кафедра госпітальної хірургії з післядипломною підготовкою (зав. кафедри проф. Грубник Володимир Володимирович)

Сумський державний університет
- кафедра сімейної медицини з курсом ендокринології медичного інституту (доцент к.м.н. Винниченко Людмила Боголюбівна)

Ужгородський національний університет
- медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб з курсом валеології (зав. кафедри проф. Архій Емілія Йосипівна, асистент к.м.н. Коваль Валентина Юріївна)
- кафедра терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти (зав. кафедри проф. Чопей Іван Васильович)