Вчені, які приймають участь у розробці техніки для рН-моніторингу - фото

Чернобровий Вячеслав Миколайович

Зав. кафедри внутрішньоі та сімейноі медицини, науковий керівник гастроентерологічної лабораторії, доктор медичних наук, професор, автор методики експрес-гастро-рН-моніторингу

Півторак Наталія Анатоліївна

Доцент кафедри внутрішньоі та сімейноі медицини, кандидат медичних наук

Мелащенко Сергій Григорович

Доцент кафедри внутрішньоі та сімейноі медицини, кандидат медичних наук

Заїка Сергій Володимирович

Асистент кафедри внутрішньоі та сімейноі медицини, завідувач клініко-діагностичної гастроентерологічної лабораторії, кандидат медичних наук

Колісник Сергій Петрович

Асистент кафедри внутрішньоі та сімейноі медицини, кандидат медичних наук

Феджага Ірина Володимирівна

Асистент кафедри внутрішньоі та сімейноі медицини

Чернобровий Віктор Вячеславович

Асистент кафедри внутрішньоі та сімейноі медицини