Клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія ВНМУ ім. М.І.Пирогова

   Клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія Вінницького національного державного університету ім. М.І. Пирогова створена за ініціативою ректора університету члена-кореспондента АМН України, доктора медичних наук, професора, Героя України Мороза Василя Максимовича у 2000 р.

Клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія створена та працює на базі кафедри внутрішньоі та сімейноі медицини (завідувач кафедри, науковий керівник лабораторії – доктор медичних наук, професор Чернобровий Вячеслав Миколайович).