Загальні відомості

Асоціація лікарів загальної практики – сімейної медицини була створена рішенням Установчих зборів, що відбулися 6 квітня 2005 р., на яких був затверджений Статут, обрана Рада Асоціації та ревізійна комісія.

   Асоціація зареєстрована 14.06.2005 р. (свідоцтво серія А00 №143855, ідентифікаційний код юридичної особи 33685108).

   Останні Загальні збори Асоціації відбулися 24 червня 2015р.