Науково-практичний симпозіум 25-26 березня 2010р.

  V НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СИМПОЗІУМ
«Сучасна гастроентерологія: актуальні питання діагностики, лікування та профілактики»
25-26 березня 2010 року

ПРОГРАМА
* У програмі можливі зміни

25 березня 2010 р. (четвер)
Місце проведення: м. Вінниця, центр, вул. Пушкіна, 4, конференц-зал готелю «Поділля».
8:30 – початок експозиції фірм
9:30 – відкриття симпозіуму: проф. Чернобровий В.М. (оргкомітет), проректор з наукової роботи  ВНМУ ім. М.І. Пирогова проф. Петрушенко В.В., перший заступник начальника УОЗ Вінницької облдержадміністрації Бабій Т.Ф., головний спеціаліст з питань терапії та сімейної медицини УОЗ Вінницької облдержадміністрації Шведюк С.І.
ДОПОВІДІ
 (регламент – до 20 хв. на одну доповідь майстер-класу)
Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Щербиніна М.Б., проф. Палій І.Г.
* проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Актуальні питання застосування ІПП в сучасній гастроентерології
* проф. Щербиніна М.Б. (Дніпропетровськ). Новації сучасної ферментозамісної терапії зовнішньосекреторної панкреатичної недостатності
* проф. Палій І.Г. (Вінниця).  Алкогольний стеатогепатит
* доц. Томашкевич Г.І. (Вінниця). Якщо у пацієнта з гастродуоденальною патологією залізодефіцитна патологія… Тактика лікаря
* проф. Щербиніна  М.Б. (Дніпропетровськ). Пантопразол: особливості  та переваги сучасної кислотосупресивної фармакотерапії
* проф. Чернобровий В.М. (Вінниця).  Неалкогольний стеатогепатит: актуальні питання діагностики та лікування
* доц. Осипова Л.С. (Київ). Роль печінки в забезпеченні імунної реактивності організму та в перебігу алергічних реакцій
* проф. Палій І.Г. (Вінниця). Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасні погляди на проблему
* к.м.н. Чернявський В.В. (Київ). Холестероз жовчного міхура та біліарний сладж: клінічний перебіг та прогноз
* доц. Осьодло Г.В. (Київ). Сучасні підходи до діагностики та лікування функціональної шлункової диспепсії
* доц. Макарова Л.П. (Вінниця). Квамател: вчора, сьогодні, завтра
* доц. Мелащенко С.Г. (Вінниця). Проблема резистентності до ІПП та шляхи її розв’язання при ГЕРХ
 
 Перерва: кава-брейк для всіх учасників симпозіуму (ресторан «Поділля», перший поверх)

* проф. Палій І.Г. (Вінниця). Досвід застосування сучасних пробіотиків у гастроентерологічній практиці (демонстрація фільму та власні спостереження)
* проф. Щербиніна М.Б. (Дніпропетровськ).  Нове в лікуванні хронічних дифузних захворювань печінки
* доц. Бондарчук О.Б. (Вінниця). Дисфункції імунної системи в гастроентерології та варіанти екстраімунної терапії
* к.м.н. Заїка С.В. (Вінниця). Неалкогольний стеатогепатит та гіперліпідемія: сучасні підходи до лікування
* д.м.н. Губська О.Ю. (Київ). Целіакія: сучасний погляд на проблему
* д.м.н. Солєйко О.В. (Вінниця). Роль гастроентерологічної патології в патогенезі хронічної постінфарктної аневризми серця (міждисциплінарна проблема)

> Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія, резюме.
> Лотерея письмових запитань з нагородженням переможців (номінації Вінницького клубу гастроентерологів та Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області)
По завершенню першого лекційного дня будуть видаватись СЕРТИФІКАТИ про участь у симпозіумі:
* сучасна гастроентерологія (діагностика, лікування та профілактика захворювань органів травлення) – 8  годин
Сертифікат є дійсним для нарахування балів при отриманні лікарської кваліфікаційної категорії

26 березня 2010 р. (п’ятниця)
Місце проведення: м. Вінниця, центр, вул. 1 Травня, 44, корпус №2, 2-й поверх, актова зала міської поліклініки №2
10:00 – продовження симпозіуму
* Модератори: проф. Чернобровий В.М., проф. Палій І.Г., доц. Мелащенко С.Г.
НАУКОВА СЕСІЯ
(регламент – 10 хв. на одну наукову доповідь)
* проф. Чернобровий В.М. (Вінниця). Новації та акценти сучасної кислотосупресивної фармакотерапії
* проф. Федів О.І., асп. Багрій В.М. (Чернівці). Особливості патогенезу та лікування ерозивно-виразкових уражень шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень
* проф. Христич Т.М. (Чернівці). Підшлункова залоза і метаболічний синдром
* д.м.н. Свиридюк В.З., лікар Олійниченко А.В. (Житомир). Метаболічний синдром в практиці гастроентеролога
* д.м.н. Токарчук Н.І. (Вінниця). Функціональні інтестинальні розлади у дітей раннього віку: сучасний погляд на проблему
* д.м.н. Головченко О.І. (Вінниця). Складнощі діагностики та лікування вірусних гепатитів
* доц. Сінчук Н.І. (Вінниця). Лізосомальні хвороби накопичення в практиці гастроентеролога
* доц. Черешнюк Л.В., лікар Кізлова Н.М. (Вінниця). Важкий діагноз: виразкова хвороба, метаболічна міокардіодистрофія, дерматоміозит? (власне спостереження)
* доц. Солейко Л.П. (Вінниця). Медикаментозні ураження печінки
* доц. Гуцол Л.П. (Вінниця). Актуальність застосування методу гомеопатії у сучасній гастроентерології
* доц.  Носова І.А. (Вінниця). Неспецифічні запальні захворювання кишечника: складнощі діагностики та лікування
* к.м.н. Колісник С.П. (Вінниця). Зміни показників ультразвукової денситометрії при хронічному панкреатиті
* к.м.н. Чернова І.В., зав. гастроентерологічним центром м. Вінниці Кавка С.О., лікар Морозова О.І., лікар Бурка Н.М. (Вінниця). Деякі особливості кислотопригнічуючої дії ІПП
* к.м.н. Феджага І.В., лікар Тарасюк В.О. (Вінниця). Гомеопатичне  лікування при функціональній шлунковій диспепсії
* асп. Ігнащук О.В. (Вінниця). Особливості клінічного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в залежності від мікрофлори стравоходу
* лікар Пелішенко А.Г. (Моршин). Порівняльна характеристика різних методів діагностики гелікобактеріозу на курорті Моршин
* магістрант Макаров С.Ю. (Вінниця). «Постпрандіальний кислотний карман» та його роль в патогенезі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
> Відповіді доповідачів на письмові запитання, дискусія, резюме
> Лотерея письмових запитань з нагородженням переможців (номінації Вінницького клубу гастроентерологів та Асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини Вінницької області)
> Прийняття резолюції симпозіуму
> Закриття симпозіуму

По завершенню другого лекційного дня будуть видаватись СЕРТИФІКАТИ про участь у симпозіумі:
* сучасна гастроентерологія (діагностика, лікування та профілактика захворювань органів травлення)  – 3  години

Сертифікат є дійсним для нарахування балів при отриманні лікарської кваліфікаційної категорії


ВИМОГИ  ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

   Статтю набирати в редакторі Word версії 6-7 за таких умов:

Параметри сторінки       – поля 2 см з усіх сторін

Стиль                                 звичайний

Шрифт                               Times New Roman

Інтервал                          – 1,5

Кегль                               – 14

Вирівняти                       – по ширині, без переносів

При виході декількох рядків на нову сторінку, рядки скорочуються або сторінка оплачується повністю.

На адресу оргкомітету слід направити:

* два примірники статті (5 сторінок та більше) тільки українською мовою на паперовому носії (надруковані на одній стороні сторінки);

* дискету 3,5 дюйми з електронною версією статті;

* офіційне направлення від установи, в якій виконана стаття;

* акт експертизи або висновок експертної комісії;

* рецензія на статтю провідного спеціаліста (доцента або професора) у даній галузі, завірена печаткою установи

* відомості про авторів (поштова адреса з індексом, контактний телефон).

  Структура статті:

УДК:   1234

   пробіл

Назва статті, набирається малими буквами як звичайне речення, а потім переводиться в прописні (Наприклад: ВПЛИВ РІЗНИХ ....)

  пробіл

Прізвище, ім’я, по батькові авторів (повністю) з указанням академічних ступенів (звань)

  пробіл

Назва установи, де виконана робота,  в такому порядку: кафедра, інститут, точна поштова адреса: вул., м., країна, індекс *

– пробіл

Резюме (не більше 20 рядків).

  пробіл

Ключові слова (не більше 7)

  пробіл

НАЗВАНИЕ. Ф.И.О. Учреждениие, адрес. Резюме……. Ключевые слова:………. (на русском языке)

  пробіл

TITLE. Surname, name. Institution, address. Resume………… Keywords: …………… (English language)

  пробіл

Вступ

З нового рядка – текст вступу, що закінчується сформульованою метою (слово „мета” – курсивом)

  пробіл

Матеріали та методи

З нового рядка – текст

– пробіл

Результати. Обговорення або окремо Результати та Обговорення за умов достатності матеріалу

Література цитується у квадратних дужках [Прізвище без ініціалів, рік]. Якщо авторів два – наводяться два прізвища, три і більше – прізвище першого та ін.(и др., еt al.), рік.

– пробіл

Висновки та перспективи подальших розробок

1.

2.

  пробіл

  Література. Всі джерела літератури, на які роблять посилання в тексті, повинні бути подані в списку літератури в кінці рукопису. Незалежно від кількості авторів роботи потрібно подавати їх в алфавітному порядку відповідно до прізвища першого автора (спочатку роботи, які опубліковані кирилицею, а потім – латиницею), при цьому обов'язково вказати всіх авторів. Якщо цитується декілька робіт одного автора, то їх розміщують в хронологічному порядку. Коли є посилання на роботи одного автора, які надруковані в один і той же рік, потрібно відзначити їх як а, б, в...

  Список літератури оформляється за вимогами Наказу №63  ВАК України від 26.01.2008р., за яким бібліографічний опис джерел повинен відповідати ДСТУ 7.1:2006.

– пробіл

Таблиця 1. Порівняльна... .

Примітка: * - рівень достовірності

Рис. 1. Порівняльна ... .

Примітка:

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

- ТЕЗИ ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!

- Назву статті, прізвище, ім’я, по батькові авторів, назву організації, резюме, ключові слова ОБОВ’ЯЗКОВО потрібно надати НА ТРЬОХ МОВАХ: УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ.